Skip til primært indhold

Region Syddanmark overtager ambulancekørsel fra midt i august

Region Syddanmark og de kuratorer, der har haft ansvaret for konkursboet efter BIOS, har nu indgået en aftale om, at Region Syddanmark fra 15. august 2016 overtager driften af ambulancerne i de områder af Region Syddanmark, som BIOS dækkede, før selskabet blev erklæret konkurs.

Siden Skifteretten i Odense den 27. juli erklærede ambulanceselskabet BIOS konkurs, har Region Syddanmark forhandlet med kuratorerne om at overtage medarbejdere, ambulancer og øvrige aftaler med henblik på selv at kunne stå for driften af ambulancerne i Sønderjylland, i Sydvestjylland og på Fyn, som er de områder, BIOS hidtil har dækket.

Aftale faldet på plads

4. august er aftalen faldet på plads. Aftalen træder i kraft den 15. august 2016. Aftalen mellem Region Syddanmark og kurator er en såkaldt overdragelsesaftale. Ifølge aftalen sker der en virksomhedsoverdragelse af de tidligere BIOS-medarbejdere til regionen. Aftalen med kuratorerne beskriver blandt andet også, hvordan regionen overtager leasingen af ambulancerne, lejen af stationerne, varelager og driftsinventar på stationer og i ambulancer. I forhold til driftsinventar og varelager overtager regionen det til den nedskrevne værdi fratrukket 15 procent rabat.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at aftalen er indgået, og siger:

- Jeg er meget glad for, at vi har fået en aftale på plads så hurtigt. Og det er min vurdering, at det er en rigtig god aftale. Vi har i sagens natur brug for såvel medarbejdere som ambulancer og stationer - med inventar - for at kunne drive vores egen ambulancetjeneste. Med aftalen er det nu på plads, og vi kan nu for alvor tage fat på at etablere en robust og velfungerende ambulancetjeneste .

1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Det er vigtigt både for borgerne og for medarbejderne, at der nu kommer ro omkring ambulancekørslen i Region Syddanmark. Med aftalen er vi kommet et skridt videre, og det er også min forventning, at vi i løbet af de kommende måneder får helt ro på driftssituationen.

2. næstformand Thies Mathiasen (DF) siger:

- Ambulancetjenesten i Region Syddanmark består nu dels af Responce, som dækker trekantområdet, og vores eget ambulanceselskab. Jeg er overbevist om, at der vil være et godt samarbejde mellem de to aktører, og jeg vil i den forbindelse gerne kvittere for Responces villighed til at hjælpe regionen i de pressede situationer, der har været.

Information til medarbejdere og borgere

De tidligere BIOS-medarbejdere er orienteret om, at aftalen mellem Region Syddanmark og kurator er faldet på plads.

Der er etableret en hjemmeside - www.rsyd.dk/ambulancedrift - hvor medarbejdere og borgerne kan orientere sig om sagen.

Desuden er der oprettet en telefonhotline, hvor redderne og andre tidligere BIOS-madarbejdere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Nummeret er 29 16 53 61. BIOS-medarbejdere kan også maile spørgsmål til medarbejderhotline@rsyd.dk.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 
1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00
2. næstformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46
Koncerndirektør Rikke Vestergaard, Region Syddanmark, mobil 40 20 37 48
Kurator Henrik Selchau Poulsen, Bruun & Hjejle, mobil 30 18 87 80
Kurator Jan Bruun Jørgensen, Andersen Partners, mobil 23 27 04 29

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V