Skip til primært indhold

Ambulanceselskab havde 1. august 657 medarbejdere

En optælling af hvor mange medarbejdere, der var tilknyttet det kommende regionale ambulanceselskab, viser, at der pr. 1. august 2016 var 657 medarbejdere i selskabet.

De 657 medarbejdere var fordelt på 477 reddere, 119 timereddere og 61 øvrige medarbejdere – elever, ledere og øvrigt administrativt personale. De 477 reddere fordeler sig ud på 53 såkaldte ST-chauffører, 127 assistenter, 251 behandlere og 46 paramedicinere.  Antallet dækker over antal medarbejdere, der var tiltrådt pr. 1. august. Selskabet var på det tidspunkt under konkurs.

Kuratorerne udbetalte i slutningen af juli løn til 596 medarbejdere. Når antallet er mindre end det samlede antal medarbejdere pr. 1. august, dækker det primært over, at det langt fra er alle timereddere, der tager vagter hver måned.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi kan ikke i dag præcis sige, hvor mange medarbejdere, vi kommer til at mangle. Redderne kommer blandt andet til at skifte overenskomst, og det kan få en betydning.  Efterhånden som vi danner os et overblik, kan vi mere præcist sige, hvor mange og hvilke medarbejdere, vi mangler.

Aftale faldt på plads i sidste uge

Efter at skifteretten den 27. juli erklærede ambulanceselskabet BIOS konkurs, indgik Region Syddanmark og kuratorerne den 4. august en aftale, der betyder, at regionen fra 15. august overtager ambulancekørslen i de områder af regionen, som BIOS hidtil har dækket.

Aftalen er en såkaldt overdragelsesaftale. Ifølge aftalen sker der en virksomhedsoverdragelse af de tidligere BIOS-medarbejdere til regionen. Aftalen med kuratorerne beskriver blandt andet også, hvordan regionen overtager leasingen af ambulancerne, lejen af stationerne, varelager og driftsinventar på stationer og i ambulancer.

Fra 27. juli til 15. august er det kuratorerne, der har ansvaret for ambulancekørslen i de berørte områder.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Konstitueret ambulancedirektør Mads Haugaard, Region Syddanmarks kommende ambulancetjeneste, mobil 29 20 19 84

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V