Skip til primært indhold

Region Syddanmark afholder uddannelsestopmøde

6. juni afholder Region Syddanmark i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten et regionalt uddannelsestopmøde. Topmødet har fokus på at finde nye samarbejdsmuligheder mellem de videregående uddannelser i grænseregionen.

Med møder i Sønderborg og Flensborg blev der i foråret 2015 sat fokus på det grænseoverskridende uddannelsessamarbejde.

Nu afholder Region Syddanmark i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet samt delstatsregeringen i Slesvig-Holsten et regionalt uddannelsestopmøde, der skal bane vejen for et øget uddannelsessamarbejde på tværs af grænsen.

Der er allerede i dag et tæt samarbejde på tværs af grænsen. Uddannelsestopmødet skal bl.a. bidrage til at svare på, hvordan man gennem øget grænseoverskridende samarbejde indenfor uddannelse kan støtte op om at styrke vækst og udvikling i regionen. Regionen er bl.a. kendetegnet ved meget viden- og eksporttunge erhverv, der har stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Større mobilitet

Samtidig vil der på uddannelsestopmødet blive afholdt en række workshops, hvor der vil blive sat fokus på mere specifikke udviklingsmuligheder inden for fx fælles styrkepositioner, styrkelse af sprog- og kulturkompetencer samt mobilitet på tværs af grænsen.

Formand for Udvalget for dansk-tysk samarbejde i Region Syddanmark, Hans Philip Tietje (V), udtaler:

- I grænseregionen og særligt i Sønderborgområdet har vi udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Her vil uddannelsestopmødet styrke det grænseoverskridende uddannelsessamarbejde, så vi får bedre mulighed for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Det vil bidrage til vores vækst- og udviklingsindsats i regionen og dermed gøre grænseregionen til et endnu mere attraktivt sted at bo, uddanne sig og arbejde.

Uddannelsestopmødet afholdes 6. juni 2016 kl. 10-16 i Flensborg. Blandt de tilmeldte deltagere er bl.a. uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, minister for europæisk samarbejde i Slesvig-Holsten Anke Spoorendonk, uddannelses- og forskningsminister i Slesvig-Holsten Kristin Alheit og regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose.

Yderligere oplysninger:

Hans Philip Tietje, formand for Udvalget for dansk-tysk samarbejde, Region Syddanmark, tlf. 4033 8121

APPFWU02V