Skip til primært indhold

På patientens præmisser: Regioner og kommuner i fælles udbud

Kommuner og regioner får nu mulighed for at gå med i et banebrydende udbud på stomi-området, som Region Syddanmark, Region Midtjylland, Odense Kommune og Aarhus Kommune står bag. Udbuddet skal sætte patienten i centrum – på tværs af administrative grænser og pengekasser.

Patienten sættes for alvor i centrum, når regioner og kommuner går sammen om et udbud, der skal skabe en smidig overgang fra region til kommune. Udbuddet tager afsæt i den særlige udfordring, som møder mange stomi-patienter, når de udskrives fra sygehuset og overgår til den kommunale pleje. Sygehusene og kommunerne køber nemlig sjældent hjælpemidlerne fra de samme leverandører – og det kan give problemer for den enkelte patient.

Sammenhængende patientforløb 

Mange stomi-patienter oplever, at de hjælpemidler, de har fået udleveret på sygehuset og er blevet fortrolige med, slet ikke findes på sortimentslisten i deres egen kommune – ofte fordi de er dyrere for kommunerne at købe. For mange patienter starter der således en lang proces, hvor kommunen skal ansøges om et særligt – og måske væsentligt dyrere – produkt.  Det tager tid, og imens er patienten fanget i en usikker venteposition. Udbuddet vil derfor også kigge på de processer og sagsgange, stomi-patienter befinder sig i efter en operation.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand i Danske Regioner Bent Hansen (S) roser initiativet, som krydser grænser:

- Både kommuner og regioner har i disse år stor fokus på at opnå økonomiske besparelser og bedre kvalitet for borgeren igennem et styrket, tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet. Det glæder mig, at potentialet i at arbejde på tværs af sektorer også spreder sig til indkøbsområdet. Her er det helt tydeligt, at vi samarbejder for at skabe sammenhængende patientforløb. Den slags initiativer ser jeg gerne flere af.

Uens behov og forudsætninger giver prisforskelle

Én af grundene til, at regionerne og kommunerne har forskellige stomi-produkter på hylderne, er, at sygehusene har lettere adgang til nyere produkter. Det skyldes, at leverandørerne ofte har et samarbejde med sygehusene om at afprøve og deltage i udviklingen af produkter. Dette samarbejde betyder i mange tilfælde, at sygehusene kan skaffe produkterne billigere, end kommunerne kan.

Også logistikken for sygehusene og kommunerne er forskellige. For eksempel får regionerne leveret direkte til sygehusenes lagre og i større mængder, hvorimod kommunerne bruger dør-til-dør levering til hver enkelt patients private adresse.

Det fælles udbud skal således sikre fælles sortiment og ens kvalitet samt tage højde for meget forskellige logistikstrukturer.

Leverandørerne er med hele vejen

Leverandørerne inddrages tidligt i processen med henblik på at bidrage til innovation, men også med deres viden om produkter og nye muligheder. Den tid er for længst forbi, hvor det var prisen alene, der afgjorde valget af leverandør. I dag skeles i høj grad til totaløkonomi, kvalitet, logistik, levetidsomkostninger og brugernes behov. 

Og nu tages skridtet altså videre ved også at omfatte værdiskabelse for den enkelte borger.

Også Stomiforeningen COPA vil blive inddraget i den forberedende fase af udbuddet.

Alene i Region Syddanmark er der cirka 1.000 patienter, som årligt er igennem et stomi-forløb – fra sygehus til kommune.

Andre kommuner kan tilslutte sig aftalen

Styregruppen, der består af Region Syddanmark, Region Midtjylland, Odense Kommune og Aarhus Kommune, vil i udbuddet lægge vægt på, at de øvrige kommuner i de to regioner kan tilslutte sig aftalen. 

Det forventes, at udbuddet går i gang i løbet af foråret 2016, og at kontrakten er underskrevet i løbet af 2017. Øvrige kommuner vil kunne tilslutte sig i løbet af 2017. Kommunerne vil i løbet af 2016 modtage information omkring mulighederne for tilslutning til aftalen.

Det er Region Midtjylland, der kommer til at stå for den praktiske del af udbuddet.

Flere informationer

Både regionerne og kommunerne har stor fokus på besparelser på indkøb.

RFI – Regionernes Fælles Indkøb – har et mål om samlet set at opnå en besparelse på en milliard kroner i årene 2015-2020. Det skal blandt andet ske gennem flere fælles udbud – ikke mindst på tværs af sektorerne.

KomUdbud – Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 – er et samarbejde mellem 15 jyske og fynske kommuner. Formålet med samarbejdet er gennem fælles udbud at opnå økonomiske besparelser for de enkelte kommuner.

Udbudsmaterialet vil blandt andet blive tilgængeligt på begge fællesskabers hjemmesider, regionsudbud.dk og komudbud.dk.

Både regionerne og kommunerne forventer at indgå flere aftaler om fælles indkøb af produkter, som i dag giver patienterne problemer ved sektorovergange – for eksempel katetre.

Yderligere oplysninger:

Formand for Danske Regioner Bent Hansen, 40313707

Indkøbschef Annette Bjørn, Region Syddanmark, tlf. 29201624

Indkøbschef Birgitte Nellemann, Region Midtjylland, tlf. 30914854

Indkøbs- og udbudschef Anette Juhl Winther, Aarhus Kommune, tlf. 21604041

Udbudschef Cecilie Schwartz Førby,  Odense Kommune, tlf. 51158964

APPFWU01V