Skip til primært indhold

Første Nyt OUH-entreprenør fundet

Det bliver det danske entreprenørfirma M.J. Eriksson A/S, der skal klare første del af anlægsopgaven i forbindelse med opførelsen af Region Syddanmarks nye universitetshospital i Odense - Danmarks største helt nye sygehus.

Når Nyt OUH står færdigt i 2022, bliver det med Odense letbane ført gennem det nye sygehus. For at arbejdet med at etablere letbanen kan komme i gang rettidigt går Region Syddanmark nu i gang med de første anlægsarbejder i forbindelse med det nye universitetshospital.

Arbejdet omfatter bygge- og anlægsarbejder i en 24 meter bred zone ned gennem Nyt OUH i det, der efterfølgende bliver letbanes forløb – det såkaldte tracé. En del af opgaven er at bygge tre tunneler, som kommer til at forbinde sygehuset på tværs under letbanen.

M. J. Eriksson vinder opgaven

Region Syddanmark har haft dette såkaldte delprojekt 1 i udbud, og opgaven er vundet af den fynske afdeling af det danske entreprenørfirma M.J. Eriksson. Samlet set er det en opgave til godt 60 mio. kr. og M. J. Eriksson får opgaven, fordi firmaet har givet det billigste bud. Fem firmaer bød.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Region Syddanmarks innovationsudvalg, siger:

- Hele Nyt OUH-projektet skifter nu karakter, når vi etablerer det, der i løbet af få år bliver en af Danmarks største byggepladser. Vi går fra computer og papir til sikkerhedshjelme og store gravemaskiner. Dette udbud er første gang Nyt OUH-projektet reelt møder de entreprenører, der skal bygge sygehuset. Jeg er meget tilfreds med, at der har været interesse for at byde på projektet, og at priserne ligger i det niveau, vi havde forventet og håbet på,

Første spadestik til Nyt OUH

Der er første spadestik til Nyt OUH torsdag den 28. april, og arbejdet med delprojekt 1 går i gang umiddelbart derefter. Arbejdet forventes færdigt i begyndelsen af april næste år.
Aftalen mellem Region Syddanmark og M. J. Eriksson blev skrevet under i går.

Fakta om delprojekt 1

Arbejdet omfatter bygge- og anlægsarbejder i en 24 meter bred zone ned gennem Nyt OUH i det, der efterfølgende bliver letbanes tracé. Det skal arbejdes på et areal på cirka 15 hektar.

Her skal der udføres Nyt OUH lednings- og bygningsarbejde, så letbanens drift ikke efterfølgende forstyrres af sygehusbyggeriet.

Der skal etableres tre kældertunnelforbindelser på tværs af letbanetracéet. Dette er vigtigt for at binde Nyt OUH's infrastruktur sammen.

Herefter skal hele letbanetracé-zonen terrænreguleres op til niveau for, hvor skinnerne skal lægges.

Med til opgaven hører også arbejdet med at etablere vejanlæg, hvor letbanetracéet krydser den ringvej, der kommer til at omkranse Nyt OUH.

 

Foto fra underskrift og tegning af delprojekt 1:

Regionschef i M. J. Eriksson Johnny Østergaard og regionsdirektør og formand for Nyt OUH-styregruppen Jane Kraglund skrev den 19. april 2016 aftalen om udførelsen af delprojekt 1 under. Foto: Heidi Lundsgaard.

Regionschef i M. J. Eriksson Johnny Østergaard og regionsdirektør og formand for Nyt OUH-styregruppen Jane Kraglund skrev den 19. april 2016 aftalen om udførelsen af delprojekt 1 under. Foto: Heidi Lundsgaard.

tegning af delprojekt 1

Tegning af delprojekt 1

Læs mere om Nyt OUH på www.nytouh.dk

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen (S), formand for Region Syddanmarks innovationsudvalg, mobil 21 63 11 93

Projektdirektør Peter Fosgrau, Nyt OUH, mobil 26 29 07 98

APPFWU02V