Skip til primært indhold

Forlig om syddanske besparelser

36 ud af regionsrådets 41 politikere i Region Syddanmark står bag bredt forlig om, hvor der skal spares for at få balance mellem indtægter og udgifter i 2016 og årene fremover.

Sygehusene i Middelfart, Tønder og Nyborg lukker ikke, hvilket ellers var blandt forslagene i det sparekatalog, som regionens direktion har fremlagt. Det betyder også, at sygehuset i Svendborg ikke omdannes til specialsygehus tidligere end planlagt, og at fødsler og akutmodtagelse dermed forbliver i Svendborg indtil omdannelsen til specialsygehus gennemføres. Derimod følger politikerne sparekatalogets forslag om at lukke sygehuset i Give, så Friklinikken flytter til sygehuset i Grindsted. 

Desuden er politikerne enige om, at skadeklinikkerne i Grindsted og Tønder fortsætter, mens skadeklinikkerne i Middelfart og Fredericia lukker. Akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev nedlægges, og paramedicinerne flyttes over i ambulancerne, der rykker ud fra de samme stationer, således at de opgraderes til paramedicinerambulancer. En tilsvarende opgradering til paramedicinerambulancer gennemføres ni andre steder i regionen – blandt andet på Vestfyn, i Fredericia og i Vejle, hvor ordningerne med udrykningslæger ophører.

Det er nogle af hovedpunkterne i det forlig, som medlemmerne af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance i dag har indgået for at få balance mellem indtægter og udgifter på sundhedsområdet i Region Syddanmark i 2016 og årene fremover. Med aftalen indfases besparelserne på 167 mio. kr. gradvist frem mod 2017. I 2016 udgør besparelserne cirka 123 mio. kr.

En del af budgetaftalen

Spareplanen er en del af budgetaftalen fra september sidste år for regionens 2016-budget. Som en del af aftalen bestilte politikerne et sparekatalog fra direktionen. Det fik de udleveret i januar, og politikerne bag forliget er nu enige om, hvilke forslag fra kataloget de vil gennemføre.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der har stået i spidsen for de politiske forhandlinger om spareplanerne, siger:

”Spareøvelsen har ikke været nem. Det har ikke været muligt for os at pille alle tidsler ud, men jeg synes, at vi er nået frem til en fornuftig balance. Vi kommer ikke til at slække på kvaliteten af den behandling, vi tilbyder vores patienter, men nogle patienter vil for eksempel opleve at få længere til deres behandling”.

”Det har været en lang proces, fra vi bestilte sparekataloget i september, til vi fik det præsenteret i januar og frem til nu, hvor vi er nået til enighed om, hvor vi vil spare. Men den lange proces har været nødvendig for at sikre en gennemarbejdet spareplan, og for at alle har haft mulighed for at give deres besyv med i debatten. Jeg har oplevet en engageret og saglig debat, og jeg synes, den har været med til at klæde os på til at indgå et balanceret forlig”.

Ekstra penge til at reducere tvang

For at finde ekstra penge til at reducere brugen af tvang i psykiatrien har politikere også skullet tage stilling til en række såkaldte omstillingsforslag, der skal frigøre midler indenfor psykiatriens rammer til arbejdet med at reducere tvang.

Her har politikerne valgt at følge administrationens forslag til omstillinger, herunder forslaget om en fælles børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Jylland med en fælles ledelse og administration, men uden at flytte døgnsengene eller dagpladser fra Esbjerg til Aabenraa.

Samtidig reduceres den ambulante oprustning i bestræbelserne på at nedbringe tvang i psykiatrien med cirka 10 årsværk svarende til omkring 4,6 mio. kr. Tidspunktet for indfrielsen af målsætningen om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien udskydes med et år til udgangen af 2019, hvilket dog stadig er et år tidligere end det nationale mål i 2020.

Det er planen, at forliget behandles i regionens forretningsudvalg den 12. april og vedtages endeligt på regionsrådsmødet den 25. april.

Link til forligstekst (PDF)

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,
mobil 25 33 09 82

Gruppeformand Poul-Erik Svendsen (S), mobil 29 20 12 00

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), mobil 40 40 77 46

Gruppeformand Lasse Krull (C), mobil 40 74 45 99

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B), mobil 20 86 79 60

Gruppeformand Marianne Mathiesen (LA), mobil 28 69 79 00

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V