Skip til primært indhold

Udtalelse fra Region Syddanmarks forretningsudvalg

Udtalelse fra et enigt forretningsudvalg i Region Syddanmark

Forretningsudvalget konstaterer, at der er indicier for, at den tidligere regionsrådsformand Carl Holst har misbrugt en medarbejders arbejdsindsats i forbindelse med valgkampen. Det tager forretningsudvalget afstand fra. Forretningsudvalget tager endvidere afstand fra ulovligheder i det omfang, de har fundet sted.

Forretningsudvalget bakker op om Statsforvaltningens undersøgelse, og Region Syddanmark vil stille alle de nødvendige oplysninger til rådighed, ligesom vi vil opfordre Statsforvaltningen til at fremskynde undersøgelsen mest muligt.

Når Statsforvaltningens vurdering foreligger, vil Regionsrådet tage stilling til eventuelle konsekvenser.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Gruppeformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46

Gruppeformand Lasse Krull (C), Region Syddanmark, mobil 40 74 45 99

Gruppeformand Ida Damborg (SF), Region Syddanmark, mobil 20 59 89 49

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (Ø), Region Syddanmark, mobil 20 46 06 03

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B), Region Syddanmark, mobil 20 86 79 60

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark, mobil 28 69 79 00

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V