Skip til primært indhold

Region Syddanmark melder medarbejder til politiet

Region Syddanmark har meldt en medarbejder på Handicapcenter Nordøstfyn i Nyborg til politiet for at have misbrugt fire beboeres konti.

En medarbejder på Handicapcenter Nordøstfyns Engbo-afdeling, Hus 1, i Nyborg er under mistanke for at have misbrugt fire beboeres konti. Det drejer sig om et misbrug, som Region Syddanmark på nuværende tidspunkt vurderer beløber sig til cirka 80.000 kroner. Region Syddanmark betaler pengene tilbage til beboerne, så snart regionen har overblikket over misbrugets fulde omfang. 

Misbruget blev opdaget ved et tilsyn af en række beboeres regnskaber. Medarbejderen, der er under mistanke for at have brugt beboernes konti til eget forbrug, blev fritaget for tjeneste med det samme, misbruget blev opdaget, og har siden erkendt misbruget.

Et revisionsfirma er i gang med at gennemgå regnskaberne grundigt for at få det fulde overblik over sagen. Det har allerede ført til, at regionen har meldt medarbejderen til politiet tirsdag den 1. september 2015. 

- Det er en rigtig ubehagelig situation, vi er havnet i, og jeg skal være den første til at beklage, at det overhovedet har kunnet ske. Vi vil nu undersøge, om alle interne procedurer er overholdt, eller om der er brug for en opstramning på nogle områder, så vi bedst muligt sikrer os imod, at det kan ske igen, siger centerleder Torben Bøge Mikkelsen.

Yderligere oplysninger:

Centerleder Torben Bøge Mikkelsen, Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark, telefon 2384 5116

APPFWU01V