Skip til primært indhold

Odenses drikkevand sikret så langt øjet rækker

Region Syddanmark, VandCenter Syd og Odense Kommune underskrev i går en partnerskabsaftale, som skal styrke og effektivisere arbejdet med at beskytte grundvandet i Odense.

Der er rigtig mange aktører på banen, når det gælder drikkevandsbeskyttelsen. Staten, kommunerne, regionen og vandværkerne har hver sin del af ansvaret, og det siger næsten sig selv, at det er en god ide, hvis parterne arbejder tæt sammen for at sikre en helhedsorienteret indsats.

Derfor indgik Region Syddanmark, VandCenter Syd og Odense Kommune i går en partnerskabsaftale, hvori de tre aktører forpligter sig til at arbejde tættere sammen om fx fælles geologiske modeller og videnopbygning. Aftalen blev underskrevet hos VandCenter Syd i Odense.

- Ved at arbejde tættere sammen og dele al viden kan vi bruge pengene mere effektivt. Og det siger jo sig selv, at det handler om at sikre så meget godt grundvand som muligt for de penge, vi har til rådighed, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Han bakkes op af bestyrelsesformand i VandCenter Syd, Leif Knudsen:

- Vi har en fælles interesse i at bevare den tårnhøje kvalitet, som vores drikkevand har. Den nye partnerskabsaftale sørger for bedre udnyttelse af ressourcerne og er et vigtigt skridt i retningen af en mere helhedsorienteret indsats.

Formålet med den nye partnerskabsaftale er at udvikle værktøjer og metoder, der vil optimere og effektivisere beskyttelsen af grundvandet ved Bolbro og Eksercermarken i det nordvestlige Odense, som forsyner store dele af Odenses borgere med drikkevand.

- Som kommune er vi naturligvis optaget af at kunne sikre borgerne en stabil forsyning af rent og godt drikkevand på både kort og lang sigt. Det betyder også meget for vores virksomheder, at de kan bruge vandet fra hanen direkte i produktionen uden at det smager klorholdigt eller skal importeres, supplerer Jane Jegind (V), rådmand, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune. 

Yderligere oplysninger:

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, 
Leif Knudsen, bestyrelsesformand i VandCenter Syd, M: 63 13 23 07
Jane Jegind (V), rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, M: 20 91 10 31

Kontaktperson

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V