Skip til primært indhold

Forretningsudvalget har behandlet udkast til redegørelse til Statsforvaltningen

Region Syddanmarks forretningsudvalg har i dag behandlet udkast til redegørelse til Statsforvaltningen om tidligere ansats bistand i forbindelse med tidligere regionrådsformand Carl Holsts valgkamp til Folketinget. Redegørelsen gøres nu færdig frem mod regionsrådsmødet den 7. oktober 2015. Behandlingen af redegørelsen flyttes til et åbent punkt på regionsrådets dagsorden.

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at nedenstående udtalelse ledsager redegørelsen:

”Regionsrådet ser med stor alvor på sagen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en tidligere ansat i Region Syddanmark har ydet bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp. Regionsrådet har fået yderligere indicier herpå. Regionsrådet ser frem til afslutningen af Statsforvaltningens undersøgelser. 

Hvis Statsforvaltningens undersøgelser bekræfter, at der har været ydet den tidligere regionsrådsformand uretmæssig bistand, vil regionsrådet drage de nødvendige konsekvenser heraf, herunder også tage de fornødne skridt til, at undgå at en lignende sag opstår igen. Det vil sige, at regionsrådet vil sørge for de nødvendige tiltag, der skal til for at undgå lignende fremtidige hændelser, herunder sørge for den nødvendige instruktion af regionens medarbejdere”.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Gruppeformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46

Regionsrådsmedlem John Lohff (C), Region Syddanmark, mobil 20 81 01 30

Gruppeformand Ida Damborg (SF), Region Syddanmark, mobil 20 59 89 49

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (Ø), Region Syddanmark, mobil 20 46 06 03

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B), Region Syddanmark, mobil 20 86 79 60

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark, mobil 28 69 79 00

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V