Skip til primært indhold

De unge skal trives

Mandag den 7. september var cirka 250 syddanske ledere, undervisere og vejledere fra ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark samlet i Middelfart for at debattere, hvordan man kan skabe større trivsel hos de unge.

Mange unge på ungdomsuddannelserne har svært ved at komme op om morgenen, og de har problemer med at deltage i undervisningen eller indgå i sociale relationer med andre unge. Sådan lyder meldingen fra undervisere og vejledere på ungdomsuddannelserne. En del af dem var samlet til konferencen Trivsel under uddannelse i Middelfart mandag den 7. september. 

Tilbagemeldingerne fra ungdomsuddannelserne understøttes af en undersøgelse fra Nordeafonden, som viser, at mere end hver tredje unge ofte eller altid føler sig presset i hverdagen.

For en del af de unge bunder det i psykiske eller sociale udfordringer, der kan føre til mistrivsel og i sidste ende til, at de unge dropper ud af deres uddannelse.

Men hvad skal der til for at styrke trivslen hos de unge på ungdomsuddannelserne? Hvordan hjælper vi de unge med at tage hånd om deres eget liv? Og hvordan kan undervisere og vejledere blive bedre til at hjælpe elever, der mistrives? Det var sådanne spørgsmål, der blev vendt og drejet på konferencen, hvor cirka 250 ledere, undervisere og vejledere fra de syddanske ungdomsuddannelser deltog.

Regionsrådsformand: Det er vigtigt at få en uddannelse

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), åbnede konferencen, der er en ud af flere indsatser og aktiviteter, som regionen har sat i gang for at styrke trivslen blandt unge på ungdomsuddannelserne. Målet med indsatserne er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

- Jeg er stolt over, at vi i Region Syddanmark arbejder så intenst med området, for det er utroligt vigtigt, at de unge trives og gennemfører deres ungdomsuddannelse. Både for deres egen skyld, da det giver dem bedre chancer for at få et arbejde, men også set i et større perspektiv. Det koster samfundet dyrt, hvis de unge kommer skævt fra start og ikke får en uddannelse, siger Stephanie Lose.

I dag falder 29 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne og ni procent af eleverne på de gymnasiale uddannelser fra en ungdomsuddannelse inden for det første år.

De unge skal være robuste

En af konferencens deltagere var UU-vejleder Marianne Thorøe fra Tønder, der møder mange unge med trivselsproblemer i sin hverdag.  

- Konferencen har fået mig til at reflektere over min egen praksis – hvordan opdager jeg tegn på mistrivsel hos de unge, og hvad gør jeg, hvis jeg møder en ung, der ikke trives? Det er vigtigt, at vi som vejledere og undervisere er opmærksomme på, hvad vi gør, og ikke bare kører på rutinen, fortæller Marianne Thorøe.

En af de overordnede konklusioner på dagen var, at de unge i dag vokser op i et samfund med fokus på fremdrift og i en performancekultur, der får de unge til at stille store krav til sig selv om at være perfekte i alle henseender. Det kan være svært at ændre samfundet, men vejlederne og underviserne kan derimod hjælpe de unge med at blive så robuste, at de selv kan klare de udfordringer, de møder på deres vej.

Fakta

Region Syddanmark har en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

I dag har 79 procent af de 25-34-årige i Region Syddanmark gennemført en ungdomsuddannelse.

Regionen forventer, at 87 procent af de unge, som afsluttede 9. klasse i 2012, har gennemført en ungdomsuddannelse 10 år efter.

Regionsrådet i Region Syddanmark har i 2013 bevilliget 12 millioner kr. til Projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne. Det treårige projekt kører indtil august 2016.

Målet med projektet er at styrke trivslen blandt de unge, så færre falder fra en ungdomsuddannelse.

Indsatserne omfatter blandt andet kompetenceudviklingsforløb i Psykisk sundhed og mestring hos unge og Åben dialog samt informationsmøder i psykiatrien. Målgruppen er vejledere, mentorer, undervisere og ledere på ungdomsuddannelser og produktionsskoler og medarbejdere på jobcentre.

Yderligere information

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,
Konstitueret afdelingschef Birthe Navntoft, Psykiatri- og Socialstaben Region Syddanmark, mobil 2920 1016

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V