Skip til primært indhold

Region Syddanmark takker ja til donation til kirkeligt rum på Nyt OUH

Regionsrådet i Region Syddanmark har sagt ja til en donation på cirka 6,8 mio. kroner fra tre stifter i Region Syddanmark. Pengene skal bruges til et kirkerum på det nye universitetshospital i Odense, Nyt OUH.

Et stort flertal i regionsrådet valgte i dag at acceptere et gavebrev fra Fyens, Ribe og Haderslev stifter som forpligter de tre stifter til at betale for etablering af et kirkeligt rum på Nyt OUH. De to medlemmer fra SF og de to medlemmer fra Enhedslisten stemte imod at modtage donationen.

Donationen er på cirka 6,8 mio. kroner, og pengene skal gå et kirkerum og diverse hjælpelokaler på i alt cirka 100 kvadratmeter.

Regionsrådet besluttede i maj 2014, at når der bygges nye sygehuse i Region Syddanmark, skal de etableres med religiøse rum, der kan benyttes af alle trosretninger. Nyt OUH er derfor også allerede planlagt med multireligiøse rum, der blandt andet omfatter et reflektionsrum, et kapel og et ceremonirum i tilknytning til kapellet. Det samlede areal for disse rum er lidt mere end 150 kvadratmeter.

Da der er tale om en donation fra de tre stifter, påvirker bygningen af kirkerummet ikke Nyt OUH-projektet som sådan. Det vil sige, at der ikke går penge fra de 6,3 mia. kroner, som kvalitetsfonden har bevilget til Nyt OUH. Kirkerummet trækker heller ikke fra den ramme for antal kvadratmetre, som er sat for Nyt OUH.

”I regionsrådet har vi allerede besluttet, at vi vil indrette Nyt OUH med religiøse rum, som kan benyttes af alle trosretninger. Stifternes tilbud om et kirkerum er derfor et supplement til de muligheder for religiøse aktiviteter, vi allerede har planlagt. Vores ja tak til stifternes tilbud sikrer, at patienter, pårørende og andre, der færdes på det nye sygehus, får flere muligheder for at finde rum til ro og refleksion og til at praktiserede deres religion”, siger formanden for regionens sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S).

En integreret del af Nyt OUH

Kirkerummet bliver integreret bygningsmæssigt i Nyt OUH med en placering i hospitalets vidensakse, der er det centrale offentlige strøg. Tanken er, at kirkerummet skal opleves som adskilt fra hospitalet, men stadig bære præg af hospitalets overordnede design.

”Folkekirken skal være der, hvor der er brug for den, og det er der på et hospital. På sygehuset bliver der bedt rigtig mange bønner. Derfor er jeg glad for, at regionsrådet har taget imod de tre syddanske stifters tilbud om donation af et kirkerum til Nyt OUH. Mange vil gerne i kirke og vil gerne kunne tale med en præst om tro, fortvivlelse, håb. Det gælder både den, der er syg, og de pårørende. Kirkerummet på Nyt OUH bliver et sted, hvor man kan forlade hospitalsverdenen for en stund og tale med sygehuspræsten, bede en bøn, synge en salme eller gå til gudstjeneste”, siger Fyens biskop Tine Lindhardt.

Der udarbejdes nu et dispositionsforslag for kirkerummet, der efterfølgende indarbejdes i projektforslaget for Nyt OUH.

Fakta om Nyt OUH

Nyt OUH bliver bygget mellem Syddansk Universitet og motorvejen og skal erstatte det nuværende Odense Universitetshospital.

Der er afsat 6,3 mia. kroner til Nyt OUH. Det bliver det største helt nye sygehus i Danmark, og det bliver det største samlede byggeri i Region Syddanmark nogensinde.

Byggeriet af Nyt OUH begynder i 2016/17, og efter planen tages det nye sygehus i brug i 2022. 

Yderligere oplysninger

Formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, 

Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, mobil 20 13 78 35

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

Kontaktperson

APPFWU01V