Skip til primært indhold

Patientforeningernes stemmer skal samles i Sundhedsbrugerrådet

Politikerne i Region Syddanmark vil gerne have samlet input fra patientforeningerne og ændrer derfor i sammensætningen af regionens sundhedsbrugerråd.

Inputtene skal flyde frit fra patienter til politikere. Det er ambitionen i Region Syddanmark, hvor politikerne siden 2007 har haft stor glæde af et Sundhedsbrugerråd, der skal give overordnede input til politikerne i forhold til sundhedsområdet.

Sundhedsbrugerrådet skal også have patientens input til almen praksis og det kommunale samarbejde

Regionspolitikerne har derfor på regionsrådsmødet 28. september besluttet at integrere regionens patientinddragelsesudvalg i sundhedsbrugerrådet.

Patientinddragelsesudvalget leverer input til, hvordan de oplever den almene praksis og det kommunale samarbejde fungerer, og det er disse input, som politikerne gerne vil have.

- Det er vigtigt for mig, at vi altid forholder os til, hvad patienterne har på hjertet. Vi vil gerne have patienten i centrum og placere dem så tæt på beslutningstagerne som muligt. Det gør vi bedst ved at samle inputtene fra patienterne og forankre dem i Sundhedsbrugerrådet, siger Poul Erik Svendsen (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Det er lovbestemte patientinddragelsesudvalg fortsætter som selvstændigt organ.

Sundhedsbrugerrådet udvides med fire nye medlemmer

Sundhedsbrugerrådet har hidtil bestået af udvalgte medlemmer fra patientforeninger og ældreråd samt medlemmer af regionsrådet.

Fremover vil rådet bestå af:

  • 9 medlemmer fra Danske Patienter (3 af disse medlemmer vil også sidde i patientinddragelsesudvalget)
  • 3 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (Samtlige medlemmer vil også sidde i patientinddragelsesudvalget)
  • 1 medlem fra Regionsældrerådet i Syddanmark (Medlemmet vil også sidde i patientinddragelsesudvalget)
  • 1 medlem fra Ældre Sagen (Medlemmet vil også sidde i patientinddragelsesudvalget)
  • 9 regionsrådsmedlemmer.
  • Derudover er der mulighed for 1­2 ad hoc medlemmer.

Den nye organisering træder i kraft 1. januar 2016

Yderligere informationer:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark,

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

Yderligere information:

APPFWU01V