Skip til primært indhold

Oprensning af Holsted-forurening er nu afsluttet

Oprensningen af forurening i Storegade i Holsted efter et tidligere renseri er blevet færdig en uge før tid.

Region Syddanmark har nu en alvorlig forureningssag mindre. I de seneste måneder er op mod 4.000 tons stærkt forurenet jord blevet fjernet fra Storegade 84-86 i Holsted, og dermed er 250.000 kubikmeter drikkevand om året reddet.

Forureningen bestod primært af klorerede opløsningsmidler, som blev brugt af et tidligere renseri i 1970’erne og 80’erne, og trods udfordringer som voldsomt skybrud er det lykkedes at blive færdig med at oprense forureningen en uge hurtigere end planlagt. Og tilmed til en pris, der er 400.000 kr. billigere end ventet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan sætte et punktum i denne sag. Det er uhyggeligt, at man for så relativt få år siden ledte kemikalier direkte ud i kloaksystemet og i jorden. Og det er godt, at vi har reddet store mængder grundvand fra at blive forurenet i fremtiden, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, og fortsætter:

- Denne sag bør stå som et skræmme-eksempel på, hvad det koster, når vi ikke passer på miljøet. 

Budgettet for oprensningen lød oprindeligt på 5,1 mio. kr., men er altså endt med at koste ca. 4,7 mio. kr. på grund af den hastige oprensning, og fordi der kunne genbruges noget af den ikke-forurenede jord fra det op til 12 meter dybe hul. 

Jævn vej til foråret

Vejen omkring Storegade 84-86 har været helt eller delvist lukket i en periode, mens entreprenørmaskinerne arbejdede med at fjerne den forurenede jord. Selv om vejen nu er blevet genåbnet i begge vejbaner, må bilisterne belave sig på en ujævn færd i området frem til maj måned næste år. Det skyldes, at vejen skal nå at ”sætte sig”, inden den kan gøres helt færdig.

- Mange naboer og borgere i Holsted har været forbi og se udgravningen, og generelt har folk været positive over for vores indsats og har taget de trafikale gener i oprydningsperioden på en god måde, siger Jørn Lehmann Petersen og tilføjer:

- Jeg vil gerne rette en stor tak til de involverede parter, naboer, og ikke mindst Vejen Kommune for et rigtig godt tværgående samarbejde, som har sikret en let adgang og arbejdsproces. Jeg synes, at sagen er et skoleeksempel på, hvordan mange parter i kan sikre gode fælles løsninger for et lokalsamfund ved at samarbejde. 

Når politikerne valgte at prioritere forureningen i Holsted over nogle af de tusindvis af andre forureningssager i Region Syddanmark, er det primært for at forhindre forureningen i at nå grundvandet, men også for at eliminere risikoen for indeklimaproblemer i nabobygningerne.

Grunden er i øvrigt solgt til den ene af naboerne, supermarkedet ABC Lavpris.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V