Skip til primært indhold

Susanne Elkjær fik jobbet fordi hun var bedst kvalificeret

Susanne Elkjær fik jobbet som ledende afdelingschef på Sygehus Sønderjylland i 2010, fordi et enigt ansættelsesudvalg fandt, at hun var den bedst kvalificerede.

I flere medier har det været antydet, at Susanne Elkjær i 2010 fik jobbet som ledende afdelingschef på billeddiagnostisk afdeling på Sygehus Sønderjylland, fordi hun er gift med sundhedsdirektør Jens Elkjær. Det er ikke tilfældet. Det fremgår af en redegørelse om sagen, som forretningsudvalget i Region Syddanmark drøftede i går.

Da stillingen som ledende afdelingschef på billeddiagnostisk afdeling på Sygehus Sønderjylland i 2010 skulle besættes, var de syv mand i ansættelsesudvalget enige om at pege på Susanne Elkjær som den bedst kvalificerede blandt de 17 ansøgere til stillingen.

Susanne Elkjærs ægtefælle, sundhedsdirektør Jens Elkjær, der har det overordnede ansvar for alle sygehuse i Region Syddanmark, havde intet med ansættelsen at gøre.

Første del af ansættelsesprocessen blev kørt helt efter bogen. Der blev dog begået en fejl, da der skulle forhandles ansættelsesvilkår. For at kunne honorere Susanne Elkjærs lønkrav valgte ledelsen på Sygehus Sønderjylland at åremålsansætte hende. Det kan man ikke ifølge reglerne, uden at det fremgår af stillingsopslaget.

Åremålsansættelser bliver i dag anvendt i meget begrænset omfang i Region Syddanmark. Men sagen giver alligevel anledning til, at regionen vil indskærpe, at hvis én af regionens arbejdspladser vælger denne ansættelsesform, skal det fremgå af stillingsopslaget.

Store rekrutteringsproblemer

Af redegørelsen fremgår det, at situationen på billeddiagnostisk afdeling på Sygehus Sønderjylland før 2010 var problematisk. Der var store rekrutteringsvanskeligheder på lægesiden og delvist også på radiografsiden. På grund af sygdom blev afdelingen igennem en længere periode i 2008-09 drevet uden en  ledende overlæge.

Midt i 2009 slog sygehuset stillingen som ledende overlæge op, men fik ingen henvendelser og ingen ansøgninger. Sygehusledelsen valgte derfor at slå stillingen bredere op og valgte stillingsbetegnelsen ledende afdelingschef. Og det var den stilling, Susanne Elkjær i 2010 søgte og fik.

Sygehusledelsen på Sygehus Sønderjylland betegner i dag sin billeddiagnostiske afdeling som Danmarks måske bedste. Det baserer ledelsen på, at afdelingen nu har alle speciallæge- og radiografstillinger besat, og at afdelingen er højproduktiv med åbent til langt ud på aftenen. Afdelingen har desuden korte ventetider, der betyder, at der kommer patienter fra hele landet.

 

Yderligere oplysninger

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V