Skip til primært indhold

Flydedokken på vej ud af Fredericias bymidte

Region Syddanmark arbejder på at finde en ny placering af det sociale tilbud Flydedokken, så stedet kan lukkes i slutningen af næste år.

Selvom Region Syddanmark har besluttet, at Flydedokken i Fredericia også i den kommende tid skal huse sindslidende misbrugere, er Flydedokkens dage som botilbud ved at være talte.

Region Syddanmark sætter nu alle kræfter ind på at finde en alternativ placering uden for Fredericia centrum og tilstræber, at Flydedokken senest ved udgangen af 2016 kan lukkes.

- Hverken de fysiske rammer eller nuværende placering er på nogen måde optimal. Det gælder både i forhold til brugerne, medarbejderne, byens borgere, kommunen og regionen, så derfor har alle en interesse i, at vi hurtigst muligt får fundet en permanent løsning, siger driftsdirektør for socialområdet i Region Syddanmark, Christian Schacht-Magnussen.

- Byrådet oplever, at der er en betydelig problemstilling forbundet med Flydedokkens centrale placering i Fredericias bymidte. Vi er derfor meget tilfreds med, at Region Syddanmark har besluttet at lukke Flydedokken, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S), Fredericia Kommune.

Regionens Psykiatri- og socialudvalg bakker op om beslutningen om en snarlig flytning af Flydedokken, og er således positivt indstillet i forhold til en fremtidig anlægsbevilling til omdannelse af eksisterende bygninger eller evt. nybygning.

Går i gang med at lede efter alternativ placering nu

Region Syddanmark vil allerede i år påbegynde arbejdet med at finde et egnet sted til den fremtidige placering af Flydedokken.

Regionen vil nu afdække mulighederne for at finde egnede lokaler eller en byggegrund i nærheden af Børkop, idet en placering tæt på Syrenparken i Børkop, hvor der i forvejen er botilbud til mennesker med svære og komplicerede psykiatriske lidelser, vil være at foretrække fagligt set.

- Det har gennem flere år bekymret os i Social- og Omsorgsudvalget, at vi har Flydedokken placeret i bymidten, hvor vores unge mennesker holder til. Derfor er jeg meget tilfreds med regionens beslutning om at flytte Flydedokken ud af Fredericia. Vi er som politikere i Fredericia Byråd meget optaget af at skabe en by, hvor alle kan færdes trygt, siger Henning Due Lorentzen, formand for Social- og Omsorgsudvalget, Fredericia Kommune.

Yderligere oplysninger:

Fra Region Syddanmark:

Driftsdirektør Christian Schacht-Magnussen, Socialområdet, mobil: 2054 0002

Fra Fredericia Kommune:

Borgmester Jacob Bjerregaard, (S),mobil 2210 7000

Fakta om Flydedokken

Flydedokken drives af Region Syddanmark og er et botilbud til borgere, som har en invaliderende psykisk lidelse og et erkendt misbrug.

Et kendetegn er, at de ikke har tillid til det etablerede system og lever i socialt dårlige kår, de har ofte et ringe netværk og kan være kriminalitetstruede.

Der er 13 pladser på Flydedokken, som ligger på Vester Voldgade.

APPFWU01V