Skip til primært indhold

Region Syddanmark vender tommelfingeren op til Nyt OUH-forslag

Dispositionsforslaget til Nyt OUH blev torsdag præsenteret på et fælles udvalgsmøde med Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget. Forslaget blev taget vel imod, og det nærmer sig nu den endelige godkendelse.

Dispositionsforslaget blev torsdag den 26. marts præsenteret for politikerne for første gang. Og det var en tilfreds Karsten Uno Petersen, som vendte tommelfingeren opad for projektet. Det bliver nu sendt videre til den endelige politiske godkendelse i regionsrådet.

Dispositionsforslaget fastslår fordelingen og placeringen af samtlige funktioner og rum i Nyt OUH. I løbet af processen har byggeriet ændret karakter, så det nu har et mindre fodaftryk på grunden, men uden at det har berørt størrelsen på de kliniske arealer.

- Jeg er glad for, at politikerne i de to udvalg har taget godt imod forslaget. Der er blevet foretaget nogle ændringer i forslaget, der virkelig formindsker de byggemæssige og økonomiske risici, som vi var bekymret for tidligere. Det har været magtpålæggende for regionen, at dispositionsforslaget ikke overskrider det fastlagte budget. Man har bevaret visionen i projektet, og med forslaget i hånden er rammerne simpelthen sat. Nu ser jeg frem til at regionsrådet giver forslaget det endelige blå stempel, siger Karsten Uno Petersen, (S), formand for Innovationsudvalget om det nye dispositionsforslag.

Nyt OUH kan skimtes i horisonten 

Dispositionsforslaget blev godkendt administrativt af Styregruppen for Nyt OUH i starten af marts, og her er der tilfredshed med politikernes gode modtagelse af forslaget.

- Det vigtigste i dette projekt er, at økonomien er på plads, så vi kan bygge det hospital som Region Syddanmarks borgere fortjener – og forventer. Og dispositionsforslaget overholder budgettet. Forslaget viser også et funktionelt bedre sygehus end forrige forslag. Vi skal fortsat arbejde med at gøre projektets økonomi robust, men vi kan nu i højere grad skimte Nyt OUH i horisonten, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær, der er formand for Styregruppen.

Dispositionsforslaget bliver endelig godkendt i regionsrådet den 27. april.

Fakta om Nyt OUH

Projektets rammer

Grundareal: 780.000 m2

Bruttoetageareal: 224.000 m2

Hertil psykiatri: 26.000 m2

I alt ca.: 250.000 m2

Projektøkonomi

Byggeri: 6,3 mia. kr.

Hertil psykiatri: 0,6 mia. kr.

I alt: 6,9 mia. kr.

Projektet forventes færdig i 2022

Yderligere oplysninger

Formand for Innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S), 

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 29 46 71 25

Projektdirektør Peter Fosgrau, Projektorganisationen for Nyt OUH, Region Syddanmark, telefon 26 29 07 98

APPFWU02V