Skip til primært indhold

Ny strategi for de syddanske styrker

Der skal skabes mange flere arbejdspladser i Syddanmark, og frem til 2020 har Syddansk Vækstforum over en milliard EU- og regionale kroner til rådighed for indsatsen. De mange penge sættes ind, hvor Syddanmark er stærkest, for det er det, der skaber resultater.

Syddanmark har gode muskler at spille med, når det gælder områderne bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation, turisme og design. Og det er dem, der skal løfte de kommende års udfordring med at skabe flere arbejdspladser og vækst i det syddanske.

Derfor har Syddansk Vækstforum netop på sit seneste møde blåstemplet den plan, der lægger kursen for regionens indsats inden for vækst og erhvervsudvikling frem til 2020. Det er samtidig en anerkendelse af den tidligere strategiplan, som også brugte regionens styrker som vækst-lokomotiv.

- Jeg er rigtig glad for, at Syddansk Vækstforum fortsætter den fokuserede strategi på erhvervsområdet, for den har givet resultater i form af blandt andet nye arbejdspladser og større omsætning. Vi fortsætter altså i samme spor og lægger os i selen for at gøre det endnu bedre, siger formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V), der også er regionsrådsformand.

Store udfordringer

Når det handler om at skabe vækst og arbejdspladser, er Syddanmark ikke mindst udfordret i yderområderne og når det gælder om at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er bl.a. virksomheder inden for bæredygtig energi, herunder offshore, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft.

- I den nye strategi har vækstforum mulighed for at støtte indsatser i yderområderne, og her kan vi godt gå uden for regionens styrkeområder. Lige præcis her gælder det om at bruge de ressourcer, de enkelte yderområder har, og de falder ikke nødvendigvis sammen med regionens styrkeområder, siger Carl Holst og nævner fødevarer med oplevelser som projekter, der typisk ligger i yderområder.

Noget der kan bremse væksten i det syddanske er manglen på kvalificeret arbejdskraft, og her vil Syddansk Vækstforum i den nye strategi fortsat arbejde for at styrke sammenhængen mellem erhvervsudviklingen og uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Blandt andet er det vigtigt, at de uddannelsestilbud, der er i regionen, matcher de syddanske virksomheders behov.

Model for succes-virksomheder

I den nye strategi er der blevet plads til en ny model, som skal være med til at skabe morgendagens LEGO, Danfoss og Linak. Der er tale om en såkaldt højvækstmodel, som skal trække elite-iværksættere fra hele verden til Syddanmark inden for de tre store syddanske forretningsområder; sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv.

Baggrunden er, at der udvikles alt for få nye store vækstvirksomheder i Region Syddanmark. Ud af de virksomheder, der blev etableret i 2005, var det eksempelvis under en halv procent, som i 2010 kunne kalde sig for vækstvirksomhed.

FAKTA

Om Syddansk Vækstforum

De regionale vækstfora er centrale i arbejdet med at skabe vækst og udvikling i regionernes erhvervsliv. Det gælder både det strategiske arbejde og den praktiske indsats for at gennemføre strategierne.

Vækstforums strategi skal i høring i Danmarks Vækstråd i juni og indgår herefter som en del af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, der bliver endelig behandlet af regionsrådet i starten af 2016.

Sideløbende udarbejdes der en handlingsplan, der fokuserer på at sætte gang i konkrete initiativer i 2016 og 2017.

Syddansk Vækstforums mål for 2020

  • At Syddanmark er den danske region med størst årlig produktivitetsvækst
  • At 82 procent i den erhvervsaktive alder er parate til at tage et arbejde

Yderligere oplysninger:

Formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V), Region Syddanmark, tlf. 4032 5210

APPFWU02V