Skip til primært indhold

Millionansøgning til mere psykiatri i nærområdet

Med en ansøgning på 207 millioner kroner til satspuljen vil Region Syddanmark styrke indsatsen overfor sindslidende borgere ved blandt andet at opføre lokalpsykiatrier i flere byer.

Sindslidende borgere skal opleve, at de får den højest mulige kvalitet, at det er nemt at komme til – også udenfor normal kontortid -, og at der er sammenhæng i behandlingen.

Det er baggrunden for, at Region Syddanmark har sendt en ansøgning på 207 millioner kroner til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at få del i de 700 millioner fra satspuljeaftalen for 2015-2018, der er afsat til anlægsinvesteringer i psykiatrien.

Regionen vil blandt andet bruge puljemidlerne til at komme i mål med psykiatriplanens anbefalinger om at etablere lokalpsykiatrier i større byer.

- Lige som alle andre drømmer psykisk syge om en helt almindelig og rolig hverdag, og derfor vil vi gerne tilbyde dem behandling tæt på deres hjem eller i hjemmet, som ikke er så stor en omvæltning, som det er at blive indlagt, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Lokalpsykiatrien er indgangsporten

Der findes i dag lokalpsykiatrier i Esbjerg, Brørup, Varde, Tønder, Aabenraa, Vejle, Fredericia, Middelfart og Svendborg, og regionen arbejder på, at der skal være fuldt udbyggede lokalpsykiatrier i alle større byer i løbet af få år.

Lokalpsykiatrier skal fungere som omdrejningspunkt og indgangsport til psykiatrien, og der vil fortsat være sengepladser på sygehuset til de borgere, der har brug for det.

Fakta:

Satspuljemidlerne er udmøntet som en ansøgningspulje, hvoraf Region Syddanmark har ansøgt om 207 millioner kroner, efter at regionerne indbyrdes har koordineret en fordeling, der afspejler konkrete behov.

Regionens ansøgning tager afsæt i ”Fremtidens psykiatri” og ”Generalplan for moderne fysiske rammer i psykiatrien”.

På baggrund af vedtagelse af Budget 2015 er ansøgningsemnerne godkendt af regionsrådet i Region Syddanmark. Ansøgningen er delt op i tre ansøgningsemner:

1) Opførelse af lokalpsykiatrier – i alt 150,5 millioner kroner
2) Færdiggørelse af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg – i alt 10,2 millioner kroner
3) Medfinansiering af psykiatrien samt  børne- og ungdomspsykiatrien på Nyt OUH – i alt 46,3 millioner kroner

Yderligere oplysninger

APPFWU02V