Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil hylde frivillige

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at oprette en frivillighedspris på 50.000 kr., der sammen med et spændende arrangement, hvor prisen uddeles, skal understøtte de frivilliges indsats i regionen.

Fra vågetjeneste for døende på Sygehus Lillebælt til de frivillige, der deler deres erfaringer med psykiatriske lidelser i regionens PsykInfo-tilbud.

Frivillige er allerede til stede på mange af Region Syddanmarks matrikler.

Det er den slags tiltag, som regionsrådspolitikerne i Syddanmark gerne vil sætte fokus på og udbrede. Derfor vedtog regionsrådet 22. juni 2015 at indføre en frivillighedspris, der skal gives som en påskønnelse af den store indsats, som personale og frivillige yder for at skabe bedre betingelser på sygehuse og sociale centre.

- Frivillige kan bidrage med rigtig meget i det daglige arbejde i psykiatri-, social- og sundhedsområdet og skabe merværdi for borgerne og patienterne. Jeg mener derfor, at vi bør gå forrest i forsøget på at inddrage frivillige mest muligt, og med vores frivillighedsstrategi og den nye pris er vi godt på vej, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Formanden understreger dog, at den frivillige indsats skal ses som et supplement til og ikke en erstatning for den professionelle behandling.

Penge til vinderne

Regionsrådet har besluttet at afsætte 50.000 kr. til vinderen, og det vil være en dommerkomite, der beslutter, hvem der vinder.

Dommerkomiteen kan desuden beslutte at tildele yderligere 10.000 kr. til et projekt, der rummer ’Den gode idé’ - altså et projekt eller idé, der vil kunne fremme frivillighed i regionen i løbet af det kommende år.

- Vi vil gerne give et økonomisk skulderklap til de projekter, hvor medarbejdere og afdelinger formår at forene deres faglighed med de frivilliges ønske om at bidrage til samfundet. Pengene kan så bruges til at videreudvikle eller styrke arbejdet, siger Stephanie Lose.

Arrangement skal samle de frivillige

Frivillighedsprisen uddeles ved et arrangement, hvor nominerede, frivillige, repræsentanter for frivillige, regionsrådet og dommerkomiteen deltager.

- Vi vil gerne give de frivillige en festlig dag, hvor de får mulighed for at udveksle erfaringer og få ny inspiration samtidigt med, at vi som region får mulighed for at hylde deres engagement og indsats, siger Stephanie Lose.

Arrangementet skal blandt andet indeholde oplæg, workshops eller oplevelser, der i særlig grad kommer de frivillige fremmødte til gode.

Erstatter Åbenhedsprisen

Den nye frivillighedspris erstatter Region Syddanmarks Åbenhedspris, der belønnede afdelinger, botilbud, sygehuse eller institutioner, der var gode til at praktisere regionens værdier om åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

Fakta:

Frivillighedsprisen i Region Syddanmark uddeles første gang i 2015.
Hovedprisen består af 50.000 kr. Derudover kan dommerkomitéen udlove 10.000 kr. til udviklingsprojekter.

Tildelingskriterier for Frivillighedsprisen

For at komme i betragtning til Frivillighedsprisen skal det dokumenteres, den eller de indstillede har:

 • Fremmet opmærksomheden på kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde
 • Styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker
 • Skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
 • Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
 • Fremmet samarbejdet i den frivillige verden
 • Fremhævet og synliggjort det frivillige arbejdsgrundlag på en positiv måde
 • Øget engagement og virkelyst for individer og/eller afdelinger
 • Der skal i indstillingen være fokus på, hvordan og hvilken forskel og værdi frivilligheden konkret skaber for borgere, patienter og pårørende.

Dommerkomiteen

Hvert år sammensættes en dommerkomité bestående af syv medlemmer:
Regionsrådet (to medlemmer)

 • Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)
 • Frivilligrådet/Regionens brugerråd (to medlemmer)
 • Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)
 • Pressen (ét medlem).

Yderligere information:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125
Psykiatri og socialdirektør Jacob Steengaard Madsen, telefon 2920 1020

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V