Skip til primært indhold

Region Syddanmark og Vejle Kommune vil i nyt samarbejde innovere handicapområdet

Region Syddanmark og Vejle Kommune har indgået en strategisk samarbejdsaftale, som skal innovere det specialiserede handicapområde og skabe bedre vilkår for mennesker med handicap i hele Danmark.

En ny samarbejdsaftale er netop indgået mellem Region Syddanmark og Vejle Kommune. Samarbejdsaftalen, der løber over det næste halvandet år, danner ramme for en fælles vision om at innovere det specialiserede handicapområde.

- Region Syddanmark og Vejle Kommune vil gerne gå forrest og vise, hvordan vi i fællesskab kan innovere og udvikle nye måder at hjælpe borgere med handicap. Regionerne og kommunerne står overfor mange af de samme velfærdsudfordringer, og derfor er det også helt naturligt, at vi samarbejder med hinanden, så vi hurtigt finder og udbreder løsninger, der virker, siger driftsdirektør på socialområdet i Region Syddanmark, Christian Schacht-Magnussen.

Det kan være udfordringer som, hvordan regioner og kommuner styrker borgerens muligheder for at begå sig i det digitale Danmark, så de har mulighed for fx at styre deres egen økonomi – eller hvordan borgere med handicap kan komme tættere på det ordinære arbejdsmarked.

Velfærdslaboratorium skal opfange idéer

- Kendetegnende for udfordringerne er, at de skal være komplekse og umiddelbart svære at finde en løsning på, de skal inddrage borgerne som en ressource, så borgerne kan mere selv – og så skal de have national eller internationale interesse. Det er derfor vigtigt, at vi er i tæt kontakt med borgerne og medarbejderne, så vi finder de områder, hvor en nytænkning vil gavne, supplerer Kirsten Bundgaard, der er handicapchef i Vejle Kommune, og uddyber:

- Udfordringerne vil derfor blive omsat til konkrete nye metoder, teknologier eller organiseringer i et såkaldt Velfærdslaboratorium i Vejle Kommune, som er et innovativt sted, hvor medarbejdere, innovationsmedarbejdere, borgere og andre interessenter kan arbejde målrettet med innovation og nytænkning og sammen udvikle fremtidens velfærd.

Samarbejdet bliver styret af CoLab Recovery & Rehab – en samarbejdsorganisation, der skal styrke udviklingen af borgernære løsninger i et tæt samspil mellem kommune, region, virksomheder og borgere.

CoLab Recovery & Rehab skal sørge for, at parterne i samarbejdet deler udfordringer fra hverdagen og sammen finder de bedste løsninger, herunder også inviterer eksterne virksomheder ind, når det er relevant.

Kontakt:

Driftsdirektør Christian Schacht-Magnussen, Socialområdet, Region Syddanmark, telefon 2054 0002
Handicapchef Kirsten Bundgaard, Vejle Kommune, telefon 2149 4039
Projektchef Dorte Dalkjær, CoLab Recovery & Rehab, telefon 2466 9591

APPFWU01V