Skip til primært indhold

Region Syddanmark melder læk til politiet

Regionsrådet har besluttet at politianmelde læk af fortroligt brev.

Onsdag den 17. juni 2015 omtalte TV2 Fyn og TV Syd et fortroligt brev om status i ambulancesagen, som regionsrådsmedlemmerne og en snæver kreds af medarbejdere havde fået tilsendt. Brevet indeholder oplysninger, som regionen har vurderet burde holdes fortroligt, da offentlighedens kendskab til indholdet ville kunne skade regionens samarbejdspartner i bestræbelserne på at indgå for eksempel ansættelsesaftaler og lejeaftaler.

På et lukket punkt på regionsrådsmødet i går besluttede et enigt regionsråd at indgive en anmeldelse med henblik på, at politiet foretager en efterforskning af sagen.

- Når vi indgår kontrakter med private samarbejdspartnere, er der forhold, vi hverken må eller kan tale om i det åbne rum. Derfor er det en alvorlig sag, når ting som vi har understreget er fortrolige, alligevel kommer ud. Derfor vil vi nu bede politiet om at undersøge, hvordan disse fortrolige oplysninger er kommet ud, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Region Syddanmark vil kontakte politiet i sagen én af de kommende dage.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V