Skip til primært indhold

Ny programlederuddannelse skal sikre resultater

Behovet for at kunne lede projekter i den regionale drift og forvaltning har været støt stigende i de seneste år. Det er baggrunden for Region Syddanmark nye programlederuddannelse.

Den offentlige sektor anno 2015 er en arbejdsplads i evig forandring og med konstant skærpede krav om hurtigere indsatser og bedre kvalitet for stadigt færre økonomiske midler. Det stiller krav til medarbejdere.

Derfor går Region Syddanmark 2. juni 2015 i luften med den nye programlederuddannelse.

Attraktiv uddannelse

- Det er vigtigt, at vi ikke bare investerer planløst i projektarbejde og programledelse. Vi skal sikre, at målene nås, og gevinsterne hentes. Den nye programlederuddannelse sikrer netop kompetencerne til at opnå det, siger Carsten Søgaard, HR-direktør i Region Syddanmark.

Og at programlederuddannelsen rammer ned i et akut behov, vidner et fyldt første uddannelseshold om.

- Vi er lykkedes med at skabe en attraktiv uddannelse, som har tiltrukket både medarbejdere i regionen, på sygehusene og i kommunerne. Det var meget let at fylde holdet, og at det netop består af medarbejdere fra både region og kommuner giver et godt udgangspunkt for at skabe samarbejde på tværs.  Vi håber, at vi også fremover kan skabe flere af den slags tværgående uddannelsesaktiviteter, så vi kan lære og blive inspireret af hinanden, siger han.

Uddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere, som har et ledelsesansvar for flere projekter ad gangen – såkaldte programledere. På første uddannelsesforløb er tilmeldt 10 regionale og seks kommunale medarbejdere.

Vigtig karriereudvikling

Programlederuddannelsen har som mål at komme fremtidens krav i møde og sikre en øget konkurrencefordel for de involverede.

Projekter er en integreret del af de fleste medarbejderes hverdag, men et projekt er ofte ikke blot en enkelt opgave, men en samling af flere projekter og ad hoc opgaver, som til sammen udgør et program, der skal skabe en ønsket effekt. Det kan fx være at implementere et større tværgående it-system, en koordineret kommunal vækstindsats eller større sygehusbyggerier.

Med programledernes styrkede kompetencer kan region og kommuner bevæge sig et skridt dybere i professionaliseringen af den måde, projekter drives på. Samtidig vil programlederuddannelsen være et vigtigt led i deltagernes karriereudvikling.

Fakta

  • Regionen udbyder kurset i samarbejde med konsulentfirmaet Implement
  • Uddannelsen strækker sig over et år og har i alt 12 uddannelsesdage
  • Der afsluttes med en mundtlig eksamen

Yderligere oplysninger

HR-direktør Carsten Søgaard, Region Syddanmark, tlf. 2920 1770 

APPFWU02V