Skip til primært indhold

Jacob Stengaard Madsen forlader Region Syddanmark

Psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark - Jacob Stengaard Madsen - har fået nyt job som regionsdirektør i Region Midtjylland.

Jacob Stengaard Madsen kom til Region Syddanmark i 2012 som psykiatri- og socialdirektør. Her har han gennemført væsentlige forandringer. Således er fx ventetiden til behandling i psykiatrien i Syddanmark faldet markant.

- Jacob Stengaard Madsen har udvist fremragende lederskab og sat sig i spidsen for at sikre psykisk syge hurtig behandling. På samme vis har han formået at samle regionens sociale tilbud i nye faglige centre for at styrke fagligheden og  sikre øget kvalitet i regionens sociale tilbud. Derfor beklager jeg naturligvis, at Jacob Stengaard Madsen forlader regionen. Omvendt vil jeg gerne være den første til at ønske ham held og lykke med de nye udfordringer, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Siden november 2014 har Jacob Stengaard Madsen ligeledes været konstitueret i stillingen som regionsdirektør, hvor han også midlertidigt har haft ansvaret for Regional Udvikling.

- Jacob Stengaard Madsen har varetaget jobbet som regionsdirektør i en overgangsperiode, mens vi i regionsrådet har udarbejdet en plan for, hvordan en ny permanent direktion skal sammensættes. Jeg vil gerne takke Jacob for hans bidrag til at holde regionens stabile kurs, fortsætter Stephanie Lose.

Om sit nuværende og kommende job siger 44-årige Jacob Stengaard Madsen:

- Samarbejdet med både regionsrådet og udvalgene i Region Syddanmark har været meget konstruktivt. De erfaringer, jeg har gjort her, glæder jeg mig til at bygge videre på i Region Midtjylland. Jeg har også været meget tilfreds med samarbejdet med alle regionens dygtige ledere og medarbejdere. For mig er det en ledelsesdrøm at blive regionsdirektør og på den måde få mulighed for at skabe resultater og gode vilkår for samarbejde på tværs af sektorer, siger Jacob Stengaard Madsen.

Jacob Stengaard Madsen har sammen med sundhedsdirektør Jens Elkjær udgjort direktionen i Region Syddanmark siden 2014, og jobbet som regionsdirektør i Region Syddanmark er netop nu i opslag og forventes besat i november 2015.

Ny midlertidig ledelse på plads

Ved Jacob Stengaard Madsens fratrædelse den 1. august 2015 udpeges sundhedsdirektør Jens Elkjær tillige til fungerende regionsdirektør. Jens Elkjær har en solid baggrund i sundhedsvæsenet og har været sundhedsdirektør i Region Syddanmark siden regionens start i 2007.

Endvidere udpeges Torben Kyed Larsen til fungerende psykiatri- og socialdirektør og Dorthe Kusk til fungerende direktør for Regional Udvikling. Torben  Kyed Larsen er anlægschef i Psykiatrien, hvor han har ansvaret for psykiatriens anlægsopgaver. Derudover har han tidligere været konstitueret i stillingen  som psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark. Dorthe Kusk er afdelingschef i Regional Udvikling med ansvar for Vækstforum, erhvervsudvikling og funding.

Yderligere oplysninger

Jacob Stengaard Madsen, mobil 29 20 10 20

Regionsrådsformand Stephanie Lose(V), Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82

Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU01V