Skip til primært indhold

Virksomheder i Vestdanmark styrkes

Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark har indgået en samarbejdsaftale, der gør det lettere for virksomheder at deltage i aktiviteter på tværs af regionsgrænserne.

Den nye samarbejdsaftale, der er blevet indgået mellem de tre vestdanske regioner, har til formål at lette virksomheders deltagelse i projekter og aktiviteter i hele Vestdanmark – fra Grenen i nord til Langeland i syd.

Med den nye samarbejdsaftale er der skabt klare linjer om eksempelvis finansiering af virksomhedernes deltagelse i andre regioners aktiviteter. Hvis en aktivitet indeholder konkret støtte vil det være den region, der afholder aktiviteten, der skal finansiere virksomhedernes deltagelse – uanset hvilken region virksomheden end måtte høre hjemme i.  Aftalen understøtter den regionale specialisering og synergi mellem vækstindsatserne.

Virksomheder og regioner deler viden

Samarbejdsaftalen er et vigtigt skridt på vejen mod at optimere det udbytte, regionerne får ud af deres vækstindsats. Hver region har sine styrker, og samarbejdsaftalen kan bidrage til, at de forskellige regioner kan lære af hinanden. Med en fremtid der byder på endnu mere regional specialisering, er det en stor fordel, at regionerne og virksomhederne kan dele viden og erfaringer på tværs af regionsgrænser.

Netop regional specialisering er en af grundene til, at de vestdanske vækstfora har valgt fire overordnede samarbejdsområder, som står stærkt i en eller flere regioner; fødevarer, energi, sundheds- og velfærdsinnovation samt fremtidens industri. På den måde kan eksempelvis energivirksomheder, der holder til i en region, der har energi som indsatsområde, bruges som en løftestang for virksomheder fra regioner, der fokuserer på andre indsatsområder.

Den nye samarbejdsaftale mellem de vestdanske regioner er trådt i kraft.

Citater til fri afbenyttelse:

- Som offentlige institutioner, der ønsker at styrke den regionale erhvervsudvikling, er vi først og fremmest til for virksomhedernes skyld. Derfor er jeg rigtig glad for det nye samarbejde, fordi jeg er sikker på, at det vil gavne virksomheder i hele Vestdanmark, at de nu får mere frit valg på alle hylder og kan deltage i de aktiviteter, som passer bedst til deres udfordringer og vækstpotentiale.
Ulla Astman (S), formand for Vækstforum Nordjylland

- Samarbejdsaftalen er et vigtigt skridt på vejen mod at optimere det udbytte, regionerne får ud af deres vækstindsats.  Med aftalen anerkender vi, at vi ikke er lige stærke på alle områder, men kan lære noget af hinanden. Fremtiden vil byde på endnu mere smart specialisering, så det giver rigtig god mening, at regionerne og virksomhederne kan dele viden og erfaringer på tværs af regionsgrænser.
Bent Hansen (S), formand for Vækstforum Midtjylland

- Tidligere har der været væsentlige barrierer, hvis en virksomhed med adresse i én region ville deltage i aktiviteter i en anden. Her tænker jeg på bureaukrati, og der har også været spørgsmål om finansiering. Med denne samarbejdsaftale kan de vestdanske virksomheder i alle tre regioner deltage i de aktiviteter inden for de udvalgte samarbejdsområder, de ønsker.
Stephanie Lose (V), regionsrådsformand og medlem af Syddansk Vækstforum


FAKTA

Om samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalens formål er at virksomhederne oplever, at de - uanset geografisk tilhørsforhold i Vestdanmark - har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden. Virksomhederne skal opleve, at det er nemt og ubureaukratisk at deltage i aktiviteter på tværs af regionsgrænser.

Konkret dækker de tre vestdanske regioner hver især eventuelle udgifter til alle virksomheders deltagelse i aktiviteter, som indeholder konkret støtte.  Den enkelte region skeler ikke til det geografiske tilhørsforhold for den enkelte virksomhed, men betaler for, at virksomheder fra de to andre regioner deltager i aktiviteterne.

De fire samarbejdsområder
De tre vestdanske vækstfora samarbejder især på fire udvalgte områder. Områderne er kendetegnet ved at have en stærk forankring inden for de tre regioners erhvervsmæssige styrkepositioner. Det afspejler sig blandt andet i, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt flere landsdækkende innovationsnetværk for perioden 2014-2018, som har en stærk forankring i det vestdanske område.

De fire fokusområder er inden for nedenstående styrkepositioner og tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde med relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer:

  • Fødevarer, som omfatter ressourceområdet fra produktion, forarbejdning, afsætning over til forskning og udvikling.
  • Energi, som omhandler hele energi- og miljøområdet, herunder energi- og miljøteknologi, offshoreenergi, bioøkonomi og den erhvervsrettede del af strategisk energiplanlægning. Indsatsen på området tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde om Det Nationale Vindprogram og i innovationsnetværkene på området som eksempelvis Inbiom og Offshoreenergy.dk.
  • Sundheds- og velfærdsteknologi, som omhandler teknologi, processer og service rettet mod sundheds- og socialområdet.
  • Fremtidens industri - Danmark som produktionsland, som omhandler højteknologisk produktion, automatisering, fremstilling og underleverandørnetværk mv.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand i Region Syddanmark og medlem af Syddansk Vækstforum, Stephanie Lose (V), 
Regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Region Midtjyllands Vækstforum, Bent Hansen (S), tlf. 40 31 37 07
Regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Vækstforum Nordjylland, Ulla Astman (S), tlf. 30 23 64 54

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V