Skip til primært indhold

Tre patienter smittet med multiresistent bakterie på Odense Universitetshospital

En multiresistent Klebsiella-bakterie er konstateret hos tre patienter på hjerte-lungekirurgiskafdeling på Odense Universitetshospital. To patienter er udskrevet, mens den tredje er isoleret på afdelingen.

Tre patienter er konstateret smittet med bakterien Klebsiella, og da bakterien har ført til udbrud på andre europæiske sygehuse, har Odense Universitetshospital valgt at lukke afdelingen. Patienterne på afsnit T1 flyttes, mens der gøres hovedrent på afdelingen.

- Klebsiella er en hyppigt forekommende bakterie, og ingen af patienterne er blevet syge af smitten. Den fundne type er dog usædvanlig i Danmark. Vi betragter det som et udbrud, da de tre patienter ikke har delt stue. Sygehusets hygiejneorganisation har sammen med hjerte-lungekirurgisk afsnit T1 gennemgået mulige smittekilder og smitteveje, og alle patienter, der var indlagt den 27. juli, er blevet podet for multiresistent Klebsiella, siger Anette Holm, der er overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Brev til tidligere patienter 

De patienter, der har været indlagt på T1 i juli år, vil i den kommende uge modtage et brev med information. De vil blive bedt om at informere om deres indlæggelse på T1, hvis de bliver indlagt igen.

- Vores klare fokus er at sikre, at et større udbrud forhindres. Samtidig ved vi, at sådanne udbrud kan give anledning til bekymring. Derfor vil brevet til patienterne også indeholde information om, hvordan de kan kontakte os, hvis de har yderligere spørgsmål. Henover weekenden vil vi organisere os, så vi undgår smittespredning, og så nye patienter stadig kan bydes velkommen til behandling. Fundet af Klebsiella-bakterien vil ikke få betydning for afdelingens kirurgiske aktivitet, siger Peder Jest, som er lægelig direktør på Odense Universitetshospital.

Udover den isolerede patient vil de 14 patienter, der lige nu er indlagt på lungeafsnittet T1, blive flyttet henholdsvis til et andet afsnit på afdeling T og en enkelt patient til Næstved Sygehus med information om, hvordan de skal forholde sig. Hospitaler som enten har sendt patienter til T1 eller modtaget patienter fra afdelingen er orienteret om udbruddet.

- De tre patienter, som har fået konstateret multiresistent Klebsiella, har det efter omstændighederne godt. Ingen af dem er blevet syge af bakterien. Afdelingens øvrige patienter kræver ikke isolation. Vi handler prompte, fordi vi skal sikre, at smitten ikke spredes, siger Erik Jakobsen, der er overlæge på Lungekirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Grundig rengøring

I løbet af weekenden og starten af den kommende uge vil T1 blive hovedrengjort med en såkaldt Glosair-robot. Den lille robot sprayer med en tåge af brintoverilte og sølvioner, der desinficerer i alle små revner og sprækker i en patientstue, hvor almindelig rengøring ikke kan nå ind.

Odense Universitetshospital forventer, at rengøringen er færdig torsdag den 6. august.

- Indtil vi igen er klar til at modtage patienter på T1, vil patienter med fastsat operationsdato over de kommende dage og andre akutte lungepatienter blive indlagt på et andet afsnit i afdeling T, siger Peder Jest.

Fakta om Klebsiella

- Klebsiella pneumoniae er en hyppig bakterie, der er del af tarmfloraen. Den multiresistente type er dog sjælden i Danmark, men siden 2013 er der sket en stigning i forekomsten af denne og lignende typer bakterier. 
- At Klebsiella er multiresistent vil sige, at bakterien er resistent overfor flere slags antibiotika.
- På Odense Universitetshospital er bakterien kun påvist én gang tidligere hos en patient, som i 2011 blev overflyttet fra et udenlandsk sygehus.
- Symptomer er blandt andet infektioner i urinvejene.
- Klebsiella rammer ofte patienter, der i forvejen har et svækket immunsystem.

Yderligere oplysninger:

Lægelig direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital, mobil 4082 7341
Overlæge Anette Holm, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, mobil  5190 6405
Overlæge Erik Jakobsen, Lungekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, mobil 2149 1139

APPFWU02V