Skip til primært indhold

H.K.H. Prinsesse Marie indvier nybyggeriet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie og regionsrådsformand Carl Holst (V) indviede i dag nybyggeriet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Dagens arrangement markerer den officielle indvielse af blandt andet den Fælles Akutmodtagelse, forhal med restaurant, familiecenter og den ambulante børne-ungdomspsykiatri. Indvielsen er første etape af nybyggeriet på akutsygehuset, der fremadrettet skal betjene 230.000 sønderjyske borgere.

100 gæster, regionsrådsformanden, direktørerne for Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark var i dag mødt op for sammen med Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie at indvie nybyggeriet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Siden det første spadestik blev taget tilbage i maj 2012, har Sygehus Sønderjylland i samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark gennemført en omfattende tilbygning til det eksisterende sygehus i Aabenraa. Med indvielsen i dag markeres det, at den første del af kvalitetsfondsbyggeriet i Aabenraa til en pris af 1,36 mia. kroner står færdigt.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) glædede sig over den officielle indvielse:

- Indvielsen i dag slår for alvor Region Syddanmarks nye sygehusstruktur fast. Den nye sygehusstruktur skal give borgerne færre sygehuse med større ekspertise og dermed også en bedre behandling – og de nye tilbygninger her i Aabenraa vil give borgerne i Sønderjylland et sygehustilbud af højeste kvalitet, både når det kommer til modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter, siger Carl Holst.

Én fælles indgang

Sammenhængende patientforløb og specialiseret behandling døgnet rundt er de primære elementer i den nye sygehusstruktur. Det nye akutsygehus er bygget og indrettet til at servicere akutte patienter. Alle akutte patienter kommer ind af samme indgang, i den Fælles Akutmodtagelse, hvor speciallæger og sygeplejersker fra både det psykiatriske og somatiske område står klar til at behandle. På den måde sikres den akutte patient den bedst mulige behandling - døgnet rundt.

-Vi tager nu hul på de visioner, som man ønsker i Danmark om hurtig udredning og behandling af akut syge mennesker på et højt niveau. Det kræver et intenst samarbejde mellem specialer og fag, som øger kvalitet og patientsikkerhed, siger Finn Jensen, der er administrerende sygehusdirektør for Sygehus Sønderjylland.

Psykiatri og somatik i sammenhæng

Den ambulante børne- og ungepsykiatri indvies i dag sammen med resten af den somatiske sygehusdel. Det er første fase i en plan for, at Psykiatrien i Region Syddanmark på matriklen i Aabenraa samler de psykiatriske funktioner fra Augustenborg og Haderslev samt de børne- og ungdomspsykiatriske senge fra Kolding. Anden fase er samling af døgnfunktionerne, og den er på plads i 2015.

De nye psykiatriske afdelinger bliver i den sammenhæng både tænkt tæt sammen med og bygget lige op ad det somatiske sygehus. Samlingen af den somatiske og psykiatriske udredning og behandling har væsentlig betydning for lighed i sundhed og for psykiatriske patienters levetid. Området er en af de helt store udfordringer og en vigtig målsætning for psykiatrien, understreger Charlotte R. Josefsen, der er administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark:

- Den bedste hjælp fordrer sammenhæng og tæt samarbejde - med borgeren og på tværs af instanser. Det er vigtigt, at vi rækker ud over vores egne faglige grænser, at vi både spotter de fysiske og psykiatriske symptomer, og at der handles på det samtidigt. På den måde kan vi skabe et godt forløb, og sikre, at psykiatriske patienter får et længere og bedre liv, siger Charlotte R. Josefsen.

Fra ide til indvielse

Det er snart otte år siden, at Sundhedsstyrelsen meldte grundlaget for tilrettelæggelse af den fremtidige akutmodtagelse på landets sygehuse ud. I økonomiaftalen for 2008 blev den daværende regering og Danske Regioner enige om, at formålet med fremtidens sygehusstruktur var at sikre et sundhedsvæsen, der er drevet af professionalisme, leverer høj kvalitet samt sikrer sammenhæng og tilgængelighed for patienterne.

Region Syddanmarks regionsråd besluttede i september 2008, at den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland var lig med en udbygning af det eksisterende sygehus i Aabenraa til akutsygehus for både somatiske og psykiatriske patienter. Grundlaget for beslutningen var, at et akutsygehus i Aabenraa ville sikre et tilstrækkeligt befolkningsunderlag og dermed have gode forudsætninger for at kunne opretholde en faglig bæredygtighed.

Åbent hus på søndag

Dagens kongelige indvielse er kun en del af Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmarks markering af den officielle åbning af sygehuset. På søndag den 18. januar holder Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmarks i fællesskab Åbent Hus på sygehuset i Aabenraa fra kl. 11 til kl. 15.

Her er medarbejdere og deres familier, borgere og presse inviteret på besøg, så de kan se og opleve sygehuset indefra. Alle klinikker i Aabenraa og en del eksterne samarbejdspartnere deltager med aktiviteter for små og store, rundvisninger og udstillinger.

Fakta

Byggeriet af akutsygehuset i Aabenraa

Byggerierne på det nye akutsygehus i Aabenraa foregår i to faser. Fase 1 indvies 12. januar 2015. Prisen for Fase 1 var planlagt til omkring 580 mio. kr., og det tilbyggede areal er på ca. 22.000 kvadratmeter.
 
I fase 1 er der bygget: 

 • Familiehus, hvor vi samler behandling og pleje af gravide, fødende, gynækologiske patienter og børn og unge fra neonatale til 18 år
 • Akutmodtagelse
 • Hjertemedicinske afsnit
 • Modtagekøkken og restaurant
 • Varemodtagelse
 • Sterilcentral
 • Hovedindgang

Fase 2 er planlagt til at koste ca. 700 mio. kr. og rumme ca. 30.000 kvadratmeter – heraf ca. 21.000 kvadratmeter nybyggeri. Fase 2 planlægges at stå færdig i 2020. De nye bygninger skal huse bl.a.: 

 • Ny sengebygning med enestuer og ambulatorier
 • Laboratoriecenter
 • Ny intensivafdeling
 • Sengecentral
 • Udvidelse af varemodtagelsen
 • Helikopterlandingsplads
 • Kapel

Byggeriet af psykiatriafdelinger i Aabenraa

Psykiatrisygehusets byggeri er i to faser: Første fase omfatter et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forlængelse af det somatiske familiehus. Ambulatoriet integreres med det somatiske familiehus, hvilket øger mulighederne for samarbejde på tværs samt fokus på både fysiske og psykiske symptomer. Derudover bliver der plads til dagfunktion og skole.

Anden etape omfatter opførelse af alle øvrige psykiatriske døgnfunktioner og et gerontopsykiatrisk ambulatorium i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Byggeriet står færdigt i løbet af 2015. Psykiatrien åbner for børn og unge nu og fra efteråret 2015 også for voksne
Det samlede areal bliver på 20.000 kvadratmeter, og der er øremærket 500 mio. kr. til byggeriet.

Fase 2 kommer til at huse:

 • 92 almenpsykiatriske senge, hvoraf 16 er gerontopsykiatriske sengepladser.
 • 19 senge til unge
 • Et gerontopsykiatrisk ambulatorium.

Yderligere information

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210
Administrerende sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland, telefon 2943 8648
Administrerende  sygehusdirektør Charlotte R. Josefsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 9944 4801

APPFWU01V