Skip til primært indhold

Shopovation får de innovative idéer til at spire

Nordisk konference om offentlig-privat samarbejde sætter fokus på begrebet shopovation – innovative indkøb – og hvordan man kan gøde de gode idéer, allerede inden indkøbet sættes i gang.

Lider du af en kronisk sygdom, hører du reelt ikke hjemme på et sygehus. Du er efter al sandsynlighed allerede diagnosticeret, og du er formentlig også kommet i behandling med de medikamenter, der er til rådighed for din pågældende sygdom. Du har i stedet brug for velfærdsteknologiske løsninger, der kan lette din dagligdag i eget hjem og sikre, at du forbliver uafhængig af sygehus og plejehjem så længe som muligt.

Ovenstående scenarie er et typisk eksempel på en af sundhedsvæsenets største udfordringer: At det for stadigt færre penge skal bekæmpe og behandle flere sygdomme, imens danskerne bliver ældre og dermed potentielt mere pleje- og behandlingskrævende. Der er med andre ord brug for innovative løsninger til at imødekomme et på den ene side stigende behov for specialiseret behandling af høj kvalitet og på den anden side et behov for at spare på kronerne.

Det er baggrunden for den nordiske konference, Shopovation, som Syddansk Sundhedsinnovation er værter for torsdag 5. februar 2015 i Forskerparken 10 i Odense.

Mest værdi for pengene

Emnet på konferencen er shopovation og er målrettet offentlige indkøbere og små og mellemstore virksomheder, der i samarbejde og med udgangspunkt i den kliniske hverdag kan skabe innovative løsninger, der på en og samme gang skal forbedre vilkårene hos patienter og sundhedsvæsenet.

- Shopovation er dér, hvor innovation rammer indkøb. Shopovation er den innovative tilgang til indkøbsprocessen, hvor offentlig-privat dialog er katalysatoren for fælles værdiskabelse. Det vil i praksis sige, at for at få det bedste udbytte af samarbejdet mellem det offentlige og det private er det vigtigt at lytte og forventningsafstemme med hinanden. I dag er indkøb et samarbejde mellem klinikere, udviklere, jurister, økonomer og indkøbere. Det vigtigste i et innovativt indkøb er at finde løsninger, der kan gøre vores fremtidige arbejde bedre, siger Diana Arsovic Nielsen, direktør hos Syddansk Sundhedsinnovation.

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for omkring 290 mia. kr. Når der købes ind for et beløb af den størrelse, er det vigtigt at have for øje, hvordan der købes ind. Det er afgørende, at der købes effektivt ind, så den offentlige sektor får mest mulig værdi for indkøbskronerne. Der er samtidig et stort potentiale i at anvende den offentlige efterspørgsel, så den fremmer innovation og bæredygtighed i både det offentlige og det private erhvervsliv.

Guf for sanserne

På selve konferencen, der har deltagelse af de nordiske nabolande, vil deltagerne bl.a. kunne høre om fire nordiske eksempler på shopovation. Emnet shopovation vil desuden blive drøftet i plenum sammen med et panel af nogle af landets førende eksperter inden for området.

Konferencen byder på en totaloplevelse med fokus på det praksisnære i en stemningsfyldt setting hos Syddansk Sundhedsinnovation. Der er bl.a. indtænkt udstillinger af interne projekter og eksterne samarbejdspartnere, spændende belysning og skuespil samt lidt lækkert til ganen fra en barista og fra den odensianske gourmetkok Thomas Pasfall.

Yderligere oplysninger:

Diana Arsovic Nielsen, direktør Syddansk Sundhedsinnovation, tlf. 4143 0076

APPFWU01V