Skip til primært indhold

Regionen inviterer til borgermøde om bedre sygehuse

28. februar slår Region Syddanmark dørene op for et borgermøde i Middelfart, hvor 150 syddanskere sammen med regionsrådspolitikerne skal komme med forslag til, hvordan sygehusenes kommunikation og service kan forbedres. Invitationerne er netop sendt afsted.

Hvad skal der til, for at patienter og pårørende får et bedre overblik over, hvad der skal ske undervejs i behandlingsforløbet? Hvordan kan patientens viden om sig selv blive inddraget mere i behandlingen? Og er der opgaver, som patienter og pårørende i højere grad selv kan varetage, for eksempel tage blodtryk, mens de er på sygehuset?

Det er den type spørgsmål, der er omdrejningspunktet, når Region Syddanmark lørdag 28. februar 2015 inviterer cirka 150 syddanskere til borgermøde i Lillebæltshallerne i Middelfart.

I løbet af dagen skal borgerne sammen med regionsrådspolitikerne udvikle ideer til, hvordan sygehusenes service og kommunikation kan forbedres og meget gerne komme med konkrete forslag til, hvordan ideerne kan føres ud i livet.

Invitationerne til de statistisk udvalgte borgere er netop sendt afsted, og regionsrådsformand Carl Holst (V) håber, at mange vil benytte chancen for at sætte netop deres fingeraftryk på fremtidens sygehuse:

- Sundhedsvæsenet er jo til for borgerne, og derfor er vi som politikere også meget interesserede i at høre borgernes meninger og idéer. På det kommende borgermøde får vi muligheden for i fællesskab at tage en god snak om mulighederne for fremtidens sygehuse – og det glæder jeg og mine regionsrådskolleger os rigtig meget til, siger Carl Holst.

Del din idé online 

De øvrige fire regioner afholder tilsvarende borgermøder samme dag. I ugerne op til mødet kører regionerne en fælles kampagne på hjemmesiden www.voressundhedsvæsen.dk 

Her kan borgerne fra 2.-23. februar dele deres gode idéer til, hvordan oplevelsen på sygehusene kan blive bedre for både patienter og pårørende. Man kan dele idéer og input via et virtuelt postkort, et foto eller en kort video.

- Vi glæder os rigtig meget til at se, hvilke idéer og input borgerne kommer med i løbet af de tre uger. Det er tanken, at de bedste input fra hjemmesiden også kommer til at fremgå på borgermøderne, så vi kan lade os inspirere og i fællesskab komme frem til nogle rigtig gode, konkrete idéer til fremtidens sygehuse, siger Carl Holst.

Ny national handlingsplan

De bedste input fra www.voressundhedsvæsen.dk og hovedpointerne fra møderne i alle fem regioner vil blive indsamlet på borgermøderne. Og de fælles input vil komme til at indgå i den nye fælles nationale handlingsplan for patientinddragelse.

I Region Syddanmark vedtog regionsrådet i 2011 regionens sundhedsvision. Under mottoet: ”Du tager ansvar for din sundhed – Sammen tager vi hånd om din sygdom” blev der sat fokus på dialog, lighed og sammenhæng i patienternes behandlingsforløb.

- På mange måder kan man sige, at de fem borgermøder den 28. februar i år og Danske Regioners fokus på patientinddragelse i fremtiden bygger videre på de gode intentioner, Region Syddanmark allerede igangsatte tilbage i 2011. Dengang involverede vi via en sundhedskaravane. Her rejste politikerne rundt i regionen og fik borgernes input, og vi afholdt også et stort borgermøde med borgerne, siger Carl Holst.

Fakta

- Alle idéer vil blive læst og brugt som input til handleplanen ”Vores Sundhedsvæsen”, som skal sætte en række initiativer i gang i de næste år.
- På borgermøderne 28. februar går regionspolitikere i dialog med de inviterede borgere.
- Idéer, som er uploadet senest 23. februar på www.voressundhedsvæsen.dk vil blive brugt til diskussioner og inspiration på fem borgermøder.
- Fra 24. februar til 30. april vil det fortsat være muligt at komme med ideer på www.voressundhedsvæsen.dk 
- Deltagelse på www.voressundhedssvæsen.dk kræver ikke login eller oplysning af private informationer.
- Det vil være muligt at se alle de indkomne idéer og ønsker samt kommentere og “synes godt om” andres input og bidrage med nye.
- Der er mulighed for at bidrage på skrift, med foto eller video på www.voressundhedsvæsen.dk  
- De 150 borgere, som regionen regner med vil deltage på borgermødet, er udvalgt blandt regionens 1,2 mio. borgere. De er inviteret, så de repræsenterer regionens borgere hvad angår køn, alder og bopæl.

Yderligere information

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

APPFWU02V