Skip til primært indhold

Region Syddanmark har fokus på ligestilling

I en ny rapport om regionernes arbejde med ligestilling placerer Region Syddanmark sig samlet set bedst, og regionen udmærker sig især i forhold til resultatet på kerneydelser.

Region Syddanmark indberettede i november 2013 en ligestillingsredegørelse for perioden september 2011 – august 2013 til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Resultaterne er blevet sammenlignet med de andre fire regioner, og tallene viser, at Region Syddanmark overordnet klarer sig bedst.

- Det glæder mig selvfølgelig at se, at den indsats, vi har gjort fra regionens side for at sætte fokus på ligestilling har båret frugt. Vi er nemlig gået fra at være ligge i bunden til at være ligge i top, siger Pierre Topaz (S), der er formand for Ligestillingsudvalget i Region Syddanmark.

Langt fra færdige

I den nye rapport vurderes Region Syddanmarks arbejde med ligestilling ud fra et ligestillingsindeks, der går fra 0-100. Ligestillingsindekset viser, at Region Syddanmark arbejder med ligestilling ”i nogen grad”. Det er især i forhold til resultatet på kerneydelser, at Region Syddanmark skiller sig ud fra de øvrige regioner.

- Vi arbejder hårdt på at gøre ligestilling til en naturlig del af alle vores opgaver. Og selvom tallene viser, at vi gør det godt, så kan vi stadig gøre det bedre. Det gode arbejde, vi har sat i gang, skal fortsætte. Men derfor må vi selvfølgelig gerne lige stoppe op og klappe hinanden på skulderen over det positive resultat, siger Pierre Topaz.

Lighed i sundhed

Region Syddanmark arbejder med ligestilling på mange forskellige niveauer i hele organisationen.

Især på sundhedsområdet er der stor forskel på kønnene. Regionen arbejder derfor målrettet på at øge opmærksomheden omkring opsporing og forebyggelse af kroniske sygdomme, især hos mænd, der er mindre opmærksomme på mulighederne for at få tjekket deres sundhed og livsstil end kvinder.

- Ligestillingsdebatten handler tit om for få kvinder i ledende stillinger, men hos os handler det om begge køn – og især om ligestilling i forhold til den behandling, de vil modtage. For eksempel mænd og kvinder med psykiske lidelser. De dør i gennemsnit tidligere end resten af gennemsnitsbefolkningen. Hele 20 år for mænd og 15 år for kvinder – og så kæmper de ofte med en livsstilssygdom ved siden af deres psykiske sygdom. Derfor har vi også vedtaget strategien ”Forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse.” Den skal være med til at nedbringe overdødeligheden blandt sindslidende i regionen, siger Pierre Topaz.

Fakta:

Ligestillingsredegørelsen 2013: Region Syddanmark indberettede 1. november 2013 en ligestillingsredegørelse for perioden september 2011 – august 2013 til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udarbejdet en rapport, der blev offentliggjort 29. oktober 2014. På mødet i Region Syddanmarks Ligestillingsudvalg den 16. februar blev regionens resultater drøftet.

Ligestillingsindekset viser, at Region Syddanmark arbejder med ligestilling ”i nogen grad”, og at Region Syddanmark er den af regionerne, der har fået det bedste resultat overordnet set. Det er især i forhold til resultatet på kerneydelser Region Syddanmark skiller sig ud fra de øvrige regioner.

Ligestillingsindekset består af 5 niveauer med pointgivning fra 0-100:

Point  Vurdering
81-100  Regionen arbejder i meget høj grad med ligestilling.
61-80  Regionen arbejder i høj grad med ligestilling.
 
41-60  Regionen arbejder i nogen høj grad med ligestilling.
 
21-40  Regionen arbejder i begrænset omfang med ligestilling.
 
0-20  Regionen arbejder i ringe grad eller slet ikke med ligestilling.

Samlet resultat:

  Region Syddanmark  Regionerne som helhed 
Samlet resultat  53 44
 
Resultat på personaleområdet  51  49
Resultat på kerneydelser  56

39
 

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Pierre Topaz (S), Ligestillingsudvalget,
Region Syddanmark, mobil 2944 7033

Konstitueret regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 2920 1020

APPFWU02V