Skip til primært indhold

Psykiatri- og socialudvalget henter inspiration i Holland

Psykiatri- og socialudvalget har været på studietur i Eindhoven for at se på innovation og nye teknologiske muligheder inden for psykiatrien og det sociale område.

Hvordan kan man minimere tvang gennem målrettet fokus på lys og indretning af rum på et psykiatrisk hospital? Hvad er bud på fremtidens smarte bolig for handicappede? Hvordan kan man med en simpel hjemmeside involvere frivillige aktivt på det sociale område?

Det var nogle af de spørgsmål, som Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg fik inspiration til at svare på, da det sidste uge var på en to-dages studietur til Eindhoven i Holland.

- Noget af det, der især gjorde indtryk på os i udvalget, var at se, hvordan Philips’ forsknings- og designafdeling tidligt i deres udviklingsarbejde involverer patienter og medarbejdere – og på den måde skaber innovative løsninger, der faktisk kan implementeres i en hverdag, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for regionens Psykiatri- og socialudvalg.

Minimerer tvang i psykiatrien

Philips har således indrettet en afdeling på et psykiatrisk hospital, GGZE, som udvalget besøgte. Her har en foreløbig opgørelse indikeret, at afdelingen efter nyindretningen har kunnet minimere antallet af konfliktsituationer betydeligt.

- Vi har i Psykiatrien i Danmark et fokus på at minimere antallet af tvangssituationer i psykiatrien, og derfor har vi brug for at hente inspiration og erfaringer fra udlandet for at nå de ambitiøse mål, der er sat. Det var derfor lærerigt at se, hvordan innovationsalliancer mellem virksomheden Philips og et hospital kan bære frugt og gøre en forskel for medarbejdere og patienter på et psykiatrisk hospital, siger Thies Mathiasen.

Samtidig kunne udvalget notere sig, at man på flere fronter er godt med i Danmark, når det gælder udvikling og implementering af ny teknologi i psykiatrisygehuset og i de sociale centre. Dermed blev der også med studieturen lagt en god grobund for et tættere samarbejde, hvor relevante metoder og teknologier implementeres i dansk kontekst. Der vil i den kommende tid blive arbejdet på at etablere konkrete udviklingsprojekter.

Fakta

Psykiatri- og socialudvalget besøgte institutioner, organisationer og virksomheder på en to-dages studietur fra den 28.-29. januar 2015. Udvalget besøgte således:

  • Et forældredrevent hjem for handicappede, der har vundet en pris for Smart Home i 2011
  • Organisationen Smart Homes, Eindhoven, der driver teknologi-testboliger
  • Non-profit organisationen OnsPlatform.nl, som udvikler virtuelle fora til involvering af civilsamfundet
  • Virksomheden Philips, som Region Syddanmark har en strategisk samarbejdsaftale med
  • Det psykiatriske hospital, GGZE.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thies Mathiesen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark,
 
Afdelingschef Anette Bækgaard Jacobsen, Psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark: mobil: 2920 1015

Kontaktperson

APPFWU02V