Skip til primært indhold

Idéerne spirede til syddansk borgermøde om fremtidens sundhedsvæsen

130 borgere og 23 regionspolitikere var lørdag samlet til borgermøde i Lillebæltshallerne. På mødet debatterede borgere og politikere kommunikation og service på de syddanske sygehuse og kom blandt andet med idéer til, hvordan patienter og deres pårørende kan inddrages bedre på fremtidens sygehuse.

Der var en summen af stemmer ved de 20 runde borde på Region Syddanmarks borgermøde i Lillebæltshallerne i Middelfart. Ved hvert bord diskuterede seks borgere, en regionsrådspolitiker og en referent blandt andet digital kommunikation mellem borgere og sundhedsvæsenet, og hvor meget ansvar patienter og pårørende i fremtiden skal have for deres eget sygdomsforløb.

Blandt de konkrete forslag, som kom frem, var ønsket om at få optagelser af samtaler med lægen med hjem, så man i ro og fred derhjemme kan få repeteret, hvad der blev sagt. Der var også forslag om, at læger og sygeplejersker skal blive bedre til at møde patienten forberedt, ligesom patienten også selv skal have mulighed for at forberede sig, så han/hun kan møde med de rette forventninger og de rette spørgsmål. Et tredje forslag gik på en digital patienttavle, hvor de pårørende kan skrive de oplysninger ind, som de mener, har betydning for et godt behandlingsforløb.

Regionrådsformand Carl Holst (V) glædede sig ovenpå mødet over den entusiasme og idéstrøm, deltagerne i borgermødet bidrog med:

- Vi har et godt sundhedsvæsen, som vi skal gøre endnu bedre. Ved mit bord gik diskussionen lystigt, og det var en fornøjelse at møde borgere i øjenhøjde og høre de mange gode og inspirerende forslag. Forslagene fra borgermødet giver et godt bidrag til os politikere, som vi kan bruge, når vi diskuterer og beslutter, hvordan det syddanske sundhedsvæsen skal indrettes og videreudvikles, siger Carl Holst.

Fortrøstningsfuld omkring fremtiden

Et par af de borgere, som deltog i borgermødet, udtrykte efter mødet også tilfredshed med dagen.

Marie Holmgaard Søvsø udtrykte det sådan her:

- Jeg er egentlig meget fortrøstningsfuld, når jeg sådan se ud over det syddanske sundhedsvæsen. Jeg synes, det er opløftende, at systemet er villigt til at lytte ved et arrangement som dette. Og hvis man på den måde kan få et godt samarbejde mellem borger og system, kan vi godt udvikle vores sundhedsvæsen på en god måde.

Også Jens Anker Pedersen syntes, at mødet var godt:

- Ved vores bord var der mange gode konkrete bud på, hvordan vi får et bedre sundhedsvæsen. Det var tydeligt, at deltagerne var klar til at byde ind med gode forslag. Blandt andet havde vi en god snak, om hvordan stærke patienter kan hjælpe mindre stærke patienter under en indlæggelse. Vi var enige om, at det kunne være givende for begge parter.

Udover at blive brugt af politikerne i Region Syddanmark, vil alle idéer fra i dag også blive brugt som input til Danske Regioners kommende nationale handlingsplan ”Vores Sundhedsvæsen”, som skal sætte en række initiativer i gang i de næste år.

Fakta

- Alle fem regioner har holdt borgermøder rundt om i landet i dag.

- I alt deltog cirka 600 udvalgte borgere i møder med regionspolitikere i de fem regioner.

- I Region Syddanmark deltog 130 borgere og 23 regionsrådsmedlemmer.

- De borgere, som regionen inviterede til at deltage på borgermødet, er udvalgt blandt regionens 1,2 mio. borgere. De er inviteret, så de repræsenterer regionens borgere hvad angår køn, alder og bopæl.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

APPFWU01V