Skip til primært indhold

Endnu mere patientsamarbejde i syddansk psykiatri

Der skal skrues op for samarbejdet med patienter og pårørende. Syddansk psykiatri er allerede i gang. 23. februar godkendte regionsrådet en ny patient- og pårørendepolitik.

En ny politik for samarbejdet med patienter og pårørende blev 23. februar godkendt af regionsrådet. Dermed er startskuddet givet for et endnu tættere samarbejde med borgerne omkring det at komme sig og at leve et liv med psykisk sygdom.

Bag politikken står en arbejdsgruppe bestående af patient- og pårørenderepræsentanter fra Psykiatrisk Dialogforum og repræsentanter fra Psykiatrien i Region Syddanmark.

- Patienter og pårørende er samarbejdspartnere med værdifulde erfaringer og ressourcer, der skal bruges sammen med den sundhedsfaglige ekspertise. At vi trækker på patienters og pårørendes viden er også en forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle psykiatrien, siger formand for Psykiatri- og Socialudvalget Thies Mathiasen (DF).

Fra papir til daglig praksis

Den vigtige inddragelse af patienter og pårørende sker i dag på mange fronter. Fx i Psykiatrisk Dialogforum, hvor politikere møder repræsentanter for patient- og pårørendeorganisationerne eller via ”Psykiatriens Hverdagstestere”, hvor borgere genererer ideer, der kan gøre hverdagen bedre i behandlingspsykiatrien. Men også via sygehusets klinisk etiske komité, forskningsstrategiråd og PsykInfo er patienter og pårørende engageret i udviklingen af psykiatrien. Et engagement, der skal mærkes i hverdagens møde mellem sygehus og borger.

- Fokus i sygehuset er at få politikken omsat til daglig praksis på døgnafsnit og i den ambulante psykiatri. Vi vil tage et ambitiøst skridt i udviklingen af samarbejdet med patienter og pårørende. Det er vigtigt, at vi har en kultur, hvor medarbejderne ser et tæt samarbejde med patienter og pårørende som en nødvendig forudsætning for at opnå gode resultater, siger sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Med politikken følger en række forslag til aktiviteter og tiltag, der lokalt kan understøtte samarbejdet.

Midt i marts vil der være kick off på den nye patient- og pårørendepolitik i alle afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark, og det løbende arbejde med at gøre politikken til hverdag vil blive fulgt tæt af arbejdsgruppen bag politikken. Desuden vil erfaringerne med politikken blive præsenteret for psykiatri- og socialudvalget hvert år i de kommende år.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og Socialudvalgsformand, telefon 4040 7746
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 3059 2793

APPFWU01V