Skip til primært indhold

Syddanmark bejler til ægtefællerne

Når de statsansatte flytter fra København til Syddanmark, skal ægtefællerne vide, at de kan få spændende job i syddanske virksomheder. Derfor sætter Vækstforum fire mio. kr. af til at synliggøre mulighederne.

For to måneder siden meldte regeringen ud, at omkring 4.000 statslige arbejdspladser skulle skifte adresse fra København til provinsen. Heraf landede de ca. 1.000 arbejdspladser i Syddanmark.

- Lige nu går vores opgave ud på at få så mange statsansatte og deres partnere som muligt til at tage springet fra København til Syddanmark, siger Stephanie Lose (V), formand for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Det kræver blandt andet, at ægtefæller og partnere til de statsansatte får øje på de job- og karrieremuligheder, også internationalt, der er i større private virksomheder i Syddanmark.

Derfor har Syddansk Vækstforum på mødet tirsdag afsat fire millioner kroner af de regionale erhvervsudviklingsmidler til at gøre jobmulighederne i de private virksomheder i Syddanmark synlige.

Støtten gives til initiativer, som supplerer de regionale og kommunale indsatser, som allerede er sat i gang på området.

Vi skal formidle det gode liv

Billunds borgmester, Ib Kristensen (V), som også er medlem af Syddansk Vækstforums Formandskab, slår fast, at det er vigtigt at samle kræfterne om opgaven:

- Vi, der bor og har vores arbejdsliv i Syddanmark, ved, at det gode liv også findes i provinsen, og her tænker jeg både på arbejdsliv og privatliv. Vi har rigtig meget at tilbyde i Syddanmark, og det skal vi have formidlet.

Nødvendigt for vækst

De fire millioner kroner skal bruges, så private virksomheder lettere kan få fat i den veluddannede arbejdskraft, mange af dem efterspørger.

For erhvervsmanden Bo Stærmose, som er bestyrelsesformand for Juliana Drivhuse og medlem af Syddansk Vækstforums Formandskab, ligger en del af gevinsten i de statslige arbejdspladser netop i, at de kan være med til at trække endnu mere kvalificeret arbejdskraft til Syddanmark.

- Vi ved, at der bliver et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i de private virksomheder i de kommende år, og samtidig er det påvist, at ansættelse af f.eks. akademikere også i mindre og mellemstore virksomheder skaber øget vækst. Derfor er det glædeligt, at regionen nu hjælper med at formidle ægtefællejob, som typisk er forudsætningen for, at nuværende medarbejdere i statslige institutioner, der flytter ud, kan blive i deres job.

Sidder ikke på hænderne

Regionsrådsformand Stephanie Lose slår fast, at det giver rigtig god mening og synergi at placere statslige arbejdspladser i forbindelse med de regionale erhvervsstyrker og de forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der er i Syddanmark.

- Vi sidder ikke bare og venter på, at medarbejderne flytter fra København til Syddanmark. Det kræver både samarbejde og særlige indsatser, og det er det, vi skyder i gang ved at bevilge de fire millioner kroner til synliggørelse af alt det, vi har at byde på, siger Stephanie Lose.

Fakta om udflytning:

Regeringens plan ”Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” flytter knap 4.000 statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Omkring 1.000 af disse lander i Region Syddanmark:

  • Esbjerg Kommune: Færdselsstyrelsen, dele af Skat, dele af Energistyrelsen, dele af Energinet.dk, dele af Erhvervsstyrelsen.
  • Vejle Kommune: Naturstyrelsen.
  • Billund Kommune: Børnerådet.
  • Sønderborg Kommune: NaturErhvervstyrelsen, dele af Styrelsen for vand- og naturforvaltning.
  • Fredericia Kommune: Dele af Banedanmark, Energinet.dk.
  • Haderslev Kommune: ATP/Udbetaling Danmarks regionale center.
  • Odense Kommune: Socialstyrelsens hovedsæde, Spillemyndigheden, dele af Styrelsen for Forskning og Innovation, dele af SKAT.
  • Middelfart Kommune: Medarbejdere til inddrivelse og udbyttekontrol fra SKAT.
  • Tønder Kommune: Dele af NaturErhvervstyrelsen.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, tlf. 
Borgmester og medlem af formandskabet i Syddansk Vækstforum Ib Kristensen (V), Billund Kommune, tlf. 7972 7207
Bestyrelsesformand i Juliana Drivhuse A/S og medlem af formandskabet i Syddansk Vækstforum Bo Stærmose, tlf. 40 50 18 11.

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V