Skip til primært indhold

Regionen har undersøgt sygehusenes indtægtsdækkede virksomhed

For mange bilag uden fornøden information og anskaffelse af IT-udstyr, som ikke er sket gennem regionens IT-organisation. Det viser en omfattende gennemgang af bilag omkring indtægtsdækket virksomhed på de syddanske sygehuse, som regionens centrale økonomistab har haft ansvaret for.

Hvert år tjener medarbejdere på Region Syddanmarks fem sygehuse omkring 30 millioner kroner til sygehusene ved at afprøve medicin, undervise og stå for kursusvirksomhed – såkaldt indtægtsdækket virksomhed.

På baggrund af kritikken vedrørende forvaltningen af forskningsmidler har Region Syddanmarks centrale økonomistab derfor udarbejdet en rapport på baggrund af en omfattende bilagskontrol vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Bilagsgennemgangen omfatter bilag i perioden 2012-2014.

Pengene fra indtægtsdækket virksomhed er - i modsætning til eksternt finansieret forskning - ikke bundet til bestemte formål, men kan anvendes i overensstemmelse med de almindelige budgetforudsætninger for sygehuset. I undersøgelsen anbefales dog, at der på sygehusene sikres klare spilleregler for, hvorledes midlerne skal forvaltes.

It-indkøb uden om aftale

Undersøgelsen peger på, at der er for mange bilag, som ikke opfylder de formelle krav om påtegning vedrørende eksempelvis formål og deltagerkreds. Ligeledes er der fundet eksempler på it-udstyr anskaffet til den indtægtsdækkede virksomhed, som ikke er indkøbt gennem regionens indkøbsaftale, ligesom IT heller ikke altid er blevet involveret. 

Der er også enkelte eksempler på udgifter til overnatninger og rejser samt en middag i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed, som umiddelbart har været for dyre.

Undersøgelsen konstaterer samtidig, at kvaliteten af de administrative kontroller er væsentligt forbedret i løbet af den undersøgte periode.

- Jeg hæfter mig ved, at der ikke er fundet eksempler på misbrug eller besvigelse. Langt størstedelen af vores medarbejdere har ikke problemer med forbrug og bilag. Og så er jeg tilfreds med, at undersøgelsen viser, at der allerede er strammet betydeligt op om en mere omhyggelig håndtering af bilag. Undersøgelsen vedrører bilag fra perioden 2012-2014, og vi tog allerede tidligere i år - efter en tilsvarende rapport på forskningsområdet - initiativ til en lang række opstramninger, som siden er gennemført, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

- Undersøgelsen giver en række anbefalinger, og dem vil jeg bakke op om, når undersøgelsen drøftes i forretningsudvalget. Men jeg konstaterer også, at vi allerede har handlet på disse – og jeg ved, at sygehusene fortsat har særlig fokus på forvaltningen af området, siger Stephanie Lose.

Omfattende undersøgelse

Det er regionens centrale økonomistab, der har haft ansvaret for gennemgangen af de mange bilag for årene 2012-2014. I alt er 2.260 bilag gennemgået i en stikprøvekontrol, og der har været særligt fokus på risikoområder som for eksempel repræsentation, rejseudgifter, honorarer og gavekort.

Undersøgelsen blev sat i gang, efter at Rigsrevisionen og Deloitte i foråret 2015 havde undersøgt regionens forvaltning af forskningsmidler.

De konklusioner, som regionens undersøgelse af den indtægtsdækkede virksomhed kommer frem til, flugter fint med de konklusioner, som Rigsrevisionen og Deloitte kom frem til omkring forskningsmidlerne, nemlig at der ikke er konstateret egentlig misbrug eller besvigelser, men at håndteringen af midlerne ikke altid lever op til de formelle krav.
Region Syddanmarks forretningsudvalg drøfter rapporten på sit møde den 9. december 2015.

Fakta

De gennemgåede bilag dækker 16,8 procent af samtlige bilag omkring indtægtsdækket virksomhed i den pågældende periode, og bilagsmaterialet omfatter 32,1 procent af de omkring 99 millioner kroner, som de fem sygehuse har tjent på indtægtsdækket virksomhed i perioden.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, 

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 50

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V