Skip til primært indhold

Nye håndværkere skal leges frem

Regionsrådet har bevilget 3,2 mio. kr. til udbredelsen af et interaktivt, virtuelt spil, der skal få de ældste folkeskoleelever til at vide mere om, hvor vigtige erhvervsuddannelserne er for samfundet. I alt bevilges 9,8 mio. kr. til uddannelsesprojekter.

Hvordan ville samfundet se ud, hvis der ikke var flere håndværkere tilbage?

Det spørgsmål vil 260 skoleklasser i Region Syddanmark i fremtiden kunne finde svar på gennem et interaktivt spil. Regionsrådet har nemlig bevilget 3,2 mio. kr. til udbredelsen af et projekt, der både skal teste 7. klasses-elevers færdigheder, gøre dem i stand til at opdage deres egne kompetencer og give dem muligheden for at anvende disse i en erhvervsfaglig retning.

Kernen i projektet er et computerspil, der tager afsæt i en fiktiv historie, hvor en familie i bogstaveligste forstand er klædt af til skindet. Familien står uden bolig, pleje og moderne hjælpemidler. Det er elevernes opgave at hjælpe familien med tøj, pleje, bygge et hus m.m.

Udover at stifte bekendtskab med en hel række erhvervsuddannelser, får eleverne gennem leg og læring en øget bevidsthed om uddannelsernes betydning for samfundet; en større viden om de muligheder erhvervsuddannelserne giver på længere sigt; større viden om enkelte uddannelser og endelig et langt mere positivt indtryk af erhvervsuddannelserne end tidligere.

Bredt felt af parter

Bag projektet, der går under navnet Survival Skills, står 11 fynske og syd- og sønderjyske uddannelsesinstitutioner. Ansøger er Syddansk Erhvervsskole, mens de øvrige parter bl.a. tæller erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler og en landbrugsskole. 

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), er glad for, at regionsrådet bakker op om projektet:

- Vi står i regionen med den udfordring, at der er for få, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Både nu og i fremtiden mangler vi simpelthen erhvervsuddannede. Parterne bag Survival Skills vurderer, at projektet kan bidrage til, at andelen af en årgang, der søger ind på en erhvervsuddannelse, hæves markant frem mod 2019. Det vil vi fra regionens side meget gerne vil støtte op om, siger han.

I alt bevilger regionsrådet 9,8 mio. kr. til fem uddannelsesprojekter, der hver især skal bidrage til at nå målene i Syddansk Uddannelsesaftale.

FAKTA

Regionsrådet har bevilget penge til disse fem projekter:

Projekt: HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser

Ansøger: HF & VUC Fredericia

Bevilget beløb: 2.114.880 kr.

Projekt: Survival Skills

Ansøger: Syddansk Erhvervsskole

Bevilget beløb: 3.249.600 kr.

Projekt: Campus bygger bro

Ansøger: Nyborg Gymnasium

Bevilget beløb: 3.444.080 kr.

Projekt: Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper

Ansøger: NTS centeret Syddanmark

Bevilget beløb: 697.256 kr.

Projekt: Hands-On (tillægsansøgning)

Ansøger: Hansenberg

Bevilget beløb: 300.000 kr.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V