Skip til primært indhold

Pårørende til psykisk syge skal have en bedre hverdag

Region Syddanmark har i samarbejde med Aabenraa Kommune søgt om fire millioner kroner fra Satspuljen til et projekt, der skal forebygge, at børn og unge med psykisk syge forældre eller søskende mistrives og selv udvikler psykiske vanskeligheder.

Børn og unge står ofte meget alene med de problemer, det kan give, når mor, far eller voksne søskende er psykiske syge. Det betyder, at der er stor risiko for, at barnet eller den unge mistrives og selv udvikler psykisk sygdom på længere sigt.

Med en ansøgning på godt fire millioner kroner fra Satspuljen ønsker Region Syddanmark og Aabenraa Kommune i fællesskab nu at gøre en særlig indsats for alle børn og unge i Aabenraa Kommune, der er pårørende til forældre eller voksne søskende, som er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykiatrisk afdeling.

- Mange børn og unge, som er pårørende til psykisk syge, føler sig meget alene i verden. Bare det at tage en kammerat med hjem fra skole kan være utrolig svært, når man ikke ved, hvordan det står til derhjemme. Alle de tanker, bekymringer og daglige udfordringer vil vi gerne hjælpe disse børn og unge med at håndtere, og derfor håber vi også, at projektet vil få den støtte, vi har ansøgt om, siger Thies Mathiesen (DF), formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Samtaler og støttegrupper

Målet med projektet er, at omkring 660 børn og unge i Aabenraa Kommune, der er pårørende til psykisk syge, klædes på, så de i højere grad bliver i stand til at mestre de udfordringer, som de står med i hverdagen.

Der er blandt andet lagt op til, at det skal ske ved hjælp af familiesamtaler, pårørendegrupper for børn og unge og forældregrupper, hvor forældrene lærer at tale med deres børn om sygdommen og dens indflydelse på familielivet.

Både lokalpsykiatrien i Aabenraa, den kommende sengeafdeling på psykiatrisk afdeling i Aabenraa, Aabenraa Kommune og PsykInfo vil deltage i projektet. Får projektet de fire millioner fra Satspuljen, der er søgt om, vil projektet starte op i oktober og løbe i to et halvt år.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V