Skip til primært indhold

Midtjysk motorvej vil styrke Billund Lufthavn markant

En motorvej midt gennem Jylland vil give mindst 138.000 flere rejsende om året for Vestdanmarks internationale lufthavn og en vedvarende årlig vækst i BNP på 1,2 mia. kr. Sådan lyder vurderingen i en ny analyse, som Region Syddanmark har fået foretaget.

En ny midtjysk motorvej vil forbedre køretiden til og fra Billund Lufthavn blive kortere og gøre det lettere for både charterturister og erhvervslivet at komme ud i verden. Det viser en ny analyse, som Region Syddanmark har fået udført hos den rådgivende virksomhed Damvad til brug for den kommende regionale udviklingsstrategi.

Bedre tilgængelighed til Billund Lufthavn har længe stået højt på ønskesedlen hos de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

- Det er væsentligt at forbedre syddanskernes mobilitet, og her spiller vejnettet og tilgængeligheden til regionens og Vestdanmarks internationale lufthavn en stor rolle. Billund Lufthavn ligger i skarp konkurrence med lufthavnene i både København, Hamborg og Aalborg om de rejsende, og derfor er det vigtigt, at vi får forbedret infrastrukturen omkring den, så den kan klare sig i den stigende internationale konkurrence, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand og formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark. 

Motorvejen vil betyde 100.000 flere danske rejsende og skønnet 38.000 flere udenlandske, hvilket svarer til en stigning i antallet af rejsende på knap fem procent. Og det er vel at mærke et konservativt skøn, hedder det i analysen om effekterne på Billund Lufthavn af en midtjysk motorvej.

- Der er nogle soleklare køretidsgevinster for de rejsende ved en motorvej tæt på lufthavnen. Det handler ikke kun om tiden i luften, men om den samlede rejsetid, når vi vælger at flyve fra det ene eller det andet sted, siger Karsten Uno Petersen (S), næstformand i Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

2,54 mio. i flyveafstand

Motorvejen skønnes i analysen at give en blivende vækst i bruttonationalproduktet på 1,2 mia. kr. om året i Syddanmark og Midtjylland.

- Vi er naturligvis stærke tilhængere af at få en motorvej tæt på Billund Lufthavn, fordi det vil øge tilgængeligheden og mobiliteten omkring lufthavnen og dermed antallet af rejsende. Flere rejsende vil øge udbuddet af destinationer og frekvens til gavn for de rejsende. Samtidig vil en motorvej betyde, at det bliver lettere for rejsende at planlægge deres køretid og undgå kø på vej til lufthavnen, påpeger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen. 

Analysen dokumenterer sammenhængen mellem tilgængelighed til lufthavnen og brugen af den, og tager ikke stilling til bestemte linjeføringer. Analysens regneeksempel bygger på den af de tre foreslåede linjeføringer i Transportministeriets strategiske analyser, der passerer tættest forbi lufthavnen i Billund (alternativ A). Den vil betyde, at 2,54 mio. danskere vil kunne nå lufthavnen inden for max halvanden times transport. Linjeføring B forventes at give tilnærmelsesvist samme totale effekt.

Fordelingen af BNP-væksten mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland er ikke beregnet i analysen, ligesom det ikke er beregnet, i hvilket omfang væksten beror på overflytning af vækst fra andre dele af landet. Analysenotatet kan downloades her.

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand og formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark,
Karsten Uno Petersen (S), næstformand i Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, tlf: 21 63 11 93
Kjeld Zacho Jørgensen, direktør for Billund Lufthavn, tlf. 30 37 04 10

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V