Skip til primært indhold

Regler for tilskud til ernæringspræparater skal udbredes

En voldsom stigning i Region Syddanmarks udgifter til tilskud til ernæringspræparater får nu regionen til at sætte en kampagne i gang, der skal oplyse læger og sundhedspersonale om reglerne for tilskud.

Region Syddanmark har oplevet en voldsom stigning i udgifterne til tilskud til ernæringspræparater de seneste år. I 2014 var regionens udgifter til tilskud på knap 42 millioner kroner, og udgifterne er dermed steget 95 procent siden 2007. Det har sat alarmklokkerne i gang.

Regionen sætter derfor en kampagne i gang, der skal oplyse om reglerne for tilskud. Læger kan ifølge reglerne ordinere ernæringspræparater på en såkaldt ”grøn recept” til patienter, der er alvorligt syge eller så svækkede, at de ikke kan synke eller optage almindelig kost. De kan også ordinere præparaterne til spædbørn med mælkeallergi.

Recepten udløser et tilskud fra regionen, så patienten ikke selv skal betale det fulde beløb for præparatet.

Meget tyder dog på, at de grønne recepter også udskrives til borgere, der ikke er berettiget til tilskud, og som i mange tilfælde sagtens kan få den næring, de har brug for, på anden vis.

- De borgere, der er berettiget til at få tilskud til præparatet, skal selvfølgelig fortsat have en grøn recept – og dermed et tilskud. Vi er bare nødt til at sikre os, at reglerne er kendte, så der ikke er borgere, der uberettiget får tilskud – for da kan udgifterne løbe løbsk, siger formand for Sundhedssamordningsudvalget, Bo Libergren (V).

De praktiserende læger bakker op om kampagnen

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Syddanmark, Jørgen Skadborg, bakker op om kampagnen og erkender, at de praktiserende læger jævnligt udskriver en grøn recept uden selv at have været involveret i beslutningen om det.

- Vi er nok lidt for flinke til at udskrive en grøn recept på baggrund af en mail eller et opkald fra plejepersonalet i hjemmeplejen, eller når en patient har en anbefaling med fra et sygehus. Vi skal blive bedre til selv at fortage en grundig vurdering af, om et lægeordineret ernæringspræparat er den bedste løsning for patienten eller ej, siger Jørgen Skadborg. 

Han er rigtig glad for, at kampagnen ikke blot henvender sig til lægerne, men også til personale i den kommunale ældrepleje, på sygehusene og på de syddanske apoteker, da lægerne ofte føler et vist pres for at udskrive en recept, når patienterne møder op med forventningen efter for eksempel at have været i kontakt med et sygehus.

Småtspisende ældre i søgelyset

Især småtspisende ældre er i søgelyset, da de i mange tilfælde får ordineret ernæringspræparater, selv om de ikke er berettiget til det.

- De småtspisende ældre kan naturligvis købe ernæringspræparater på apoteket uden en recept, hvis de ønsker at bruge præparaterne og er villige til at betale fuld pris. I mange tilfælde kan de dyre ernæringspræparater dog erstattes med en god næringsrig kost. Det kan plejepersonalet på sygehusene og i kommunerne oplyse de ældre nærmere om, siger Bo Libergren.

Netop de ældres ernæring er i fokus i et samarbejde, som regionen og de syddanske kommuner har forpligtiget hinanden på i den seneste sundhedsaftale.

Fakta

Region Syddanmarks udgifter til tilskud til ernæringspræparater er steget med 95 procent siden 2007. Regionen brugte i 2014 knap 42 millioner kroner på tilskud.

Tilskuddene bliver udbetalt til borgere, der får præparatet ordineret af en læge på en såkaldt ”grøn recept”.

Ifølge Sundhedsstyrelsens regler om tilskud til ernæringspræparater, kan følgende patientgrupper få tilskud:

  • patienter med sygdom eller alvorlig svækkelse, der medfører, at de ikke kan synke eller optage almindelig kost
  • spædbørn med diagnosticeret mælkeallergi

Regionen sætter en kampagne i gang for at oplyse læger, apoteksansatte og sundhedspersonale i både region og kommuner om reglerne for tilskud. Formålet med kampagnen er, at det udelukkende er de borgere, der er berettiget til tilskud, der får tilskud fremover.

Regionen forventer at spare godt 10 procent på udgifterne til tilskud i 2015 og 20 procent i hvert af de følgende tre år.

Et samarbejde på tværs af region og kommuner skal forbedre indsatsen for småtspisende ældre, så de undgår at blive underernærede. Denne indsats er skrevet ind i den nyligt vedtagne sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, 

Formand Jørgen Skadborg, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Syddanmark, telefon 2061 8833

Kontaktperson

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V