Skip til primært indhold

Region Syddanmark søger ny regionsdirektør

Region Syddanmark sætter nu gang i arbejdet med at få ansat en ny regionsdirektør, der gerne skal kunne begynde i sit nye job 1. august 2015. Det sker på baggrund af regionsrådsmødet i dag, hvor regionsrådet vedtog rammen for den fremtidige organisering af regionens øverste ledelse.

På regionsrådsmødet den 27. april 2015 nedsatte regionsrådet det ansættelsesudvalg, der skal stå for ansættelsen af en ny regionsdirektør. Søgningen efter en ny regionsdirektør kommer efter den tidligere regionsdirektør Mikkel Hemmingsen skiftede til Københavns Kommune i november 2014.

Ifølge regionens plan kommer stillingen i opslag i starten af maj. Lige nu er Jacob Stengaard Madsen konstitueret som regionsdirektør. Det har han været siden 1. november 2014.

Ved mødet stemte alle regionsrådsmedlemmer, med undtagelse af Marianne Mørk Mathiesen fra Liberal Alliance, for den nye ledelsesorganisering og den kommende ansættelsesproces.

Ansættelsesudvalg nedsat

På regionsrådsmødet blev det besluttet, at det kommende ansættelsesudvalg blandt andet kommer til at bestå af regionsrådsformand Carl Holst (V) og seks medlemmer af regionsrådet. De seks medlemmer af regionsrådet er Thyge Nielsen (V), Thies Mathiasen (DF), Lasse Krull (C), Poul-Erik Svendsen (S), Pia Tørving (S) og Karsten Uno Petersen (S).

Rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval vil komme til at bistå ansættelsesudvalget i rekrutteringsprocessen.

- Vi går nu i gang med at finde en ny regionsdirektør. Vi leder efter en person, der har et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen. Personen skal også gerne have stor erfaring med ledelse i en sundhedsprofessionel organisation. Der er 26.000 ansatte i Region Syddanmark, så det er en bred palette af forskellige personalegrupper og arbejdskulturer, man skal stå i spidsen for, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Organisation af den øverste ledelse

På regionsrådsmødet fastlagde regionsrådet desuden rammerne for den fremtidige organisation af den øverste ledelse. Hidtil har regionens ledelse bestået af en direktion, hvor både regionsdirektøren og sundhedsdirektøren refererede til det politiske niveau.

Fremadrettet kommer direktionen til at bestå af regionsdirektøren samt en sundhedsdirektør med ansvar for det samlede sundhedsområde eksklusive behandlingspsykiatrien, en direktør for regional udvikling og en direktør for psykiatri- og socialområdet. De tre direktører vil alle referere til regionsdirektøren. Den præcise fordeling af opgaver mellem de tre områdedirektører vil først blive endeligt fastlagt - i samspil med regionsrådet - når den nye regionsdirektør er tiltrådt.

At den øverste direktion er en meget vigtig brik i Region Syddanmarks organisation, er der ifølge regionsrådsformanden ingen tvivl om:

- Det er store ansvarsområder, der påvirker 1,2 millioner syddanskeres hverdag, som vores direktion dagligt skal sikre styringen af. Samtidig er det jo også den øverste ledelse, der skal forvalte de politiske beslutninger om regionens udgifter og prioriteringer, som vi politikere bliver enige om, siger Carl Holst.

Fakta

Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af:

- Regionsrådsformand Carl Holst (V) og seks medlemmer af regionsrådet. De seks medlemmer af regionsrådet er Thyge Nielsen (V), Thies Mathiasen (DF), Lasse Krull (C), Poul-Erik Svendsen (S), Pia Tørving (S) og Karsten Uno Petersen (S).
- En repræsentant fra direktionen
- Næstformanden i Hovedudvalget
- En repræsentant fra sygehusledelserne
- En repræsentant fra psykiatri- og socialledelsen
- En repræsentant fra Regional Udvikling.

Desuden tilknyttes HR-direktøren, og rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval vil også bistå ansættelsesudvalget.

Regionsdirektøren skal som øverste chef i Region Syddanmark sætte retningen for alle dele af regionens arbejde. Personen skal sikre, at de synergier, der er på alle regionens arbejds‐ og samarbejdsområder, herunder samarbejdet med kommunerne, udnyttes optimalt, og vedkommende skal også sikre nytænkning og innovation. Derudover skal regionsdirektøren hele tiden have et fast fokus på borgernes behov.

Den midlertidige direktion i Region Syddanmark, der blev godkendt på regionsrådsmødet den 1. november 2014, består af konstitueret regionsdirektør, Jacob Stengaard Madsen og sundhedsdirektør Jens Elkjær.

Jacob Stengaard Madsen er også direktør for psykiatri- og socialområdet, og han fik fra 1. november 2014 desuden ansvaret for Regional Udvikling og stabsområderne: HR, Syddansk Sundhedsinnovation, Kommunikation og Råds- og direktionssekretariatet. Jens Elkjær fik i samme forbindelse ansvaret for de to tværgående stabe: Økonomi og Regional IT.

Yderligere informationer

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

APPFWU02V