Skip til primært indhold

Klagesag om ambulanceudbud endelig afsluttet

Klagenævnet for Udbud afviste i februar den klage, som Falck sidste år indgav over Region Syddanmarks ambulance-udbud. Falck har ikke indbragt sagen for domstolene inden for den otte ugers frist, der er, og Region Syddanmark betragter derfor klagesagen som endelig afsluttet.

I august 2014 vandt BIOS Ambulance Service Danmark A/S og Responce A/S opgaven med at køre ambulancer i Region Syddanmark fra 1. september i år, fordi de to selskaber kom med de mest fordelagtige tilbud set ud fra en samlet vurdering af økonomi, kvalitet og leveringssikkerhed. Det betyder, at BIOS og Responce overtager opgaven fra Falck, som i dag kører alle ambulancerne i regionen.

I september 2014 klagede Falck til Klagenævnet for Udbud over regionens beslutning. Klagenævnet afviste 5. februar i år Falcks klage.

Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Det skal ske senest otte uger efter afgørelsen. Falck har valgt ikke at indbringe sagen for domstolene inden for denne frist, og Region Syddanmark betragter derfor klagesagen som endelig afsluttet.

- Når Falck ikke er gået til domstolene, ser jeg det som et udtryk for, at Falck endelig har erkendt, at Region Syddanmark har fulgt de regler, der er omkring et udbud. Vi gav alle, der bød på opgaven med at køre vores ambulancer, en fair og korrekt vurdering af deres tilbud. Som jeg har sagt tidligere: Falcks tilbud var for dyrt her i regionen, og derfor var det andre, der fik opgaven, siger formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark Thyge Nielsen (V).

Yderligere oplysning

Formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), mobil 20 31 36 24

Direktør i sundhed, Per Busk, Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

APPFWU02V