Skip til primært indhold

Erfaring med indvandrer-patienter skal skabe mere lighed

Når en indvandrer bliver indlagt i det danske sundhedsvæsen, kan der være mange barrierer i mødet mellem patienten og sundhedspersonalet. Region Syddanmark har gode erfaringer med at nedbryde de barrierer, og erfaringerne skal nu udbredes til andre patientgrupper.

Nogle indvandrere har det svært, når de møder det danske sundhedsvæsen – hvad enten det er hos den praktiserende læge eller på sygehuset. Sproglige barrierer kombineret med manglende viden om, hvordan sundhedsvæsnet fungerer, kan gøre det svært for indvandrerne at beskrive deres symptomer.

Det betyder for eksempel, at indvandrere sammenlignet med etniske danskere generelt er indlagt længere og har en højere dødelighed, når de er indlagt.

Midler afsat til at rette op på ulighed

Problemstillingen er velkendt i Region Syddanmark, hvor Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital (OUH) i en årrække har arbejdet med at kortlægge og nedbryde de barrierer, der er årsag til uligheden.

Region Syddanmark har afsat en million kroner årligt de næste tre år til at udbrede metoden og erfaringerne fra Indvandrermedicinsk Klinik til andre grupper af patienter – deriblandt socialt sårbare patientgrupper.

- Jeg er meget imponeret over de resultater, de har opnået på Indvandrermedicinsk Klinik. Det er de resultater, der ligger til grund for den politiske beslutning om at bruge midler på at udbrede de gode erfaringer fra klinikken til andre patientgrupper, siger formand for Ligestillingsudvalget, Pierre Topaz (S).

Ligestillingsudvalget kommer nu med en anbefaling til, hvordan midlerne kan bruges bedst muligt. 

Viden fra indvandrermedicinske teams skal udbredes

De seneste år har regionen etableret indvandrermedicinske teams på alle somatiske sygehusenheder. Teams, der arbejder med at nedbryde de barrierer, som kan opstå, når indvandrere kommer i kontakt med det danske sundhedsvæsen.

Ligestillingsudvalget anbefaler, at 75.000 kroner årligt skal gå til at udvikle de indvandrermedicinske teams, så de også kan bruge deres viden i håndteringen af andre patientgrupper. Det drejer sig især om socialt sårbare patienter, hvor der kan være lignende barrierer, der skal overvindes.

- Målet med indsatsen indtil nu har været, at indvandrere bliver hurtigere udredt og får den rette behandling med det samme. Den viden, vi har indsamlet på området, vil vi gerne have udbredt til andre patientgrupper, som også har nogle livsvilkår, som gør det vanskeligt at forbygge og behandle deres sygdomme, siger Pierre Topaz.

Nyt nationalt videnscenter

Det resterende beløb – 925.000 kroner årligt – afsættes til et pilotprojekt, der på sigt skal føre til et nyt nationalt Videnscenter for Indvandrermedicin forankret i Indvandrermedicinsk Klinik på OUH. 

Videnscentret skal tage udgangspunkt i erfaringerne fra Indvandrermedicinsk Klinik, men målgruppen for centrets arbejde skal udbredes til også at omfatte udsatte og socialt sårbare patientgrupper – selvom navnet i første omgang beholdes.

- Vi skal være dygtigere til at håndtere alle typer patienter i vores sundhedsvæsen – hvilket vi netop har forpligtet os på i vores sundhedsvision – ikke mindst de sårbare grupper, som indvandrer og socialt udsatte patienter kan være. Det er vigtigt for os, at de sårbare patienter kan behandles, der hvor de møder sundhedsvæsnet, om det er på sygehuset, på skadestuen, hos den praktiserende læge eller i ambulancen, siger Pierre Topaz. 

Centret skal derfor medvirke til at øge sundhedspersonalets viden og kompetencer på området. Det skal blandt andet ske ved, at centret bidrager til udviklingen af de forskellige sundhedsuddannelser.

Regionsrådet skal godkende anbefalingen af, hvordan midlerne bruges, på næste regionsrådsmøde. Det forventes, at arbejdet sættes i gang midt i 2015.

Fakta:

Indvandrermedicins Klinik blev etableret 1. maj i 2008 på Odense Universitetshospital (OUH). Siden da har 1.276 indvandrere været i kontakt med klinikken.

I 2013 vedtog Regionsrådet i Region Syddanmark at udbrede de gode erfaringer fra OUH til resten af det syddanske sundhedsvæsen – der er siden etableret indvandrermedicinske teams på alle somatiske sygehusenheder.

I budgettet for 2015 afsatte Region Syddanmark en million kroner årligt de næste tre år til udbredelse af de gode erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik til andre patientgrupper.

Ligestillingsudvalget foreslår nu:

- at 75.000 kroner bruges årligt på at udvikle de indvandrermedicinske teams, der findes på sygehusene, så de også kan håndtere andre patientgrupper – eksempelvis socialt udsatte og sårbare borgere, der har problemer med at begå sig i sundhedsvæsnet.

- at 925.000 kroner årligt skal bruges på etableringen af et pilotprojekt, der skal føre til et nationalt videnscenter for indvandrermedicin, der også skal arbejde med udsatte og socialt sårbare patientgrupper.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Pierre Topaz (S), Ligestillingsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2944 7033

APPFWU01V