Skip til primært indhold

Region Syddanmark ensretter service på høreområdet

Den stramme økonomiaftale, regionerne indgik med regeringen tidligere på året, betyder, at regionen ændrer på rammerne for høreområdet. En ændring, der skal ensrette servicen på området for alle de syddanske patienter, der har brug for et høreapparat.

Region Syddanmark står overfor en stor udfordring. Den økonomiaftale, regionerne indgik med regeringen tidligere på året, betyder, at Region Syddanmark skal spare 120 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen.

I det sparekatalog, regionen har klargjort, er der 29 spareforslag, og ét af dem handler om regionens service på høreområdet, hvor der er lagt op til en besparelse på 10 millioner kroner. Høreforeningen giver i en pressemeddelelse den 22. september udtryk, for at dette må bero på en regnefejl eller en nedprioritering af patienter eller behandlingsområde. Det er sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jens Elkjær, ikke enig i:

- Regionen er nødt til at prioritere i de midler, vi har. Vi har set på hvor mange borgere, der får udleveret høreapparater, og vi kan konstatere, at der udleveres langt flere høreapparater til sønderjyder end til eksempelvis fynboer. Hvis udleveringsniveauet i Sønderjylland fremover skal udbredes til hele Region Syddanmark, vil dette resultere i en ekstraregning på 20 millioner kroner. Hvis antallet i stedet ensrettes til det niveau, der er gældende på Fyn, opnås en besparelse på 10 millioner kroner. Dette er udgangspunktet for det fremlagte besparelsesforslag, siger han.

Ensartet serviceniveau

Med de nye rammer får alle borgere i Region Syddanmark fremadrettet det samme serviceniveau fra de offentlige høreklinikker. Samtidig vil borgerne stadig have mulighed for at vælge en løsning i privat regi med tilskud fra regionen.

Ifølge Høreforeningen vil længere ventetider medføre en markant vækst hos de private høreklinikker, hvilket skal finansieres af regionen. Regionen har indtil videre ikke kunnet se nogen klar sammenhæng mellem ventetider på de offentlige klinikker og brugen af privatklinikker.

- Det er en klar misforståelse, når Høreforeningen melder ud, at regionen har regnet forkert på besparelsen. I besparelsen på 10 mio. kr. er der allerede indregnet en buffer på 4,5 mio. kr., som bl.a. skal dække forøgelse af patienternes brug af privatklinikker. Regionen er således ikke enig i Høreforeningens beregninger af besparelsen og at brugen af privatklinikker skulle stige så markant, som foreningen indikerer, siger Jens Elkjær.

Yderligere oplysninger:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V