Skip til primært indhold

Nye rammer for lægevagten på Fanø

Fra 1. september 2014 skal beboere og turister på Fanø lige som i resten af Region Syddanmark huske at ringe 7011 0707, hvis de har brug for lægebehandling uden for lægernes åbningstid. Regionens læge-og skadevagt står klar til at hjælpe, hvis man er blevet akut syg eller er kommet til skade, når egen læge har lukket.

1. september 2014 ændrer lægerne på Fanø deres åbningstider, og Region Syddanmarks læge og skadevagt overtager al visitation til behandling uden for lægernes åbningstid. Det betyder, at indbyggere og turister på øen fremover skal ringe til regionens fælles visitationsnummer 7011 0707 og ikke til Lægehuset Fanø som hidtil, hvis de får brug for hjælp uden for lægernes åbningstid.

Når man som borger ringer til læge- og skadevagten, vil man få en læge eller en specialuddannet sygeplejerske i røret. De sørger for, at man får den rette hjælp. Er der brug for lægehjælp, vil man få en tid i lægevagten, enten på Fanø eller i Esbjerg, eller man vil blive visiteret til sygebesøg, hvis det er nødvendigt.

- Når patienterne ringer, vurderer vi, hvilken type hjælp, de har brug for. Er de kommet til skade, kan vi bestille tid til behandling på skadestuen eller give dem råd om, hvordan de selv kan lindre smerten eller afhjælpe mindre skader. Det vil sige, at vi allerede dér hjælper patienten med at hjælpe sig selv uanset hvilken behandling, vedkommende i øvrigt skal have. Opstår skaden i dagtid på hverdage, kan man kontakte egen læge eller skadevagten på telefon 7011 0707 for at få behandlet skaden, siger Ole Holm-Thomsen, der er vagtchef for Læge- og Skadevagten i Region Syddanmark.

Nye åbningstider

Fra 1. september vil Fanølægerne holde åbent på hverdage 8-16 samt hver onsdag mellem 16-18.

Fanølægerne vil frem til 1. januar 2015 stadig have ansvaret for konsultation og sygebesøg på lørdage, søndage og helligdage i tidsrummet 8-16, men visitationen til Fanølægerne vil blive klaret via læge- og skadevagten på telefon 7011 0707. Fra 1. januar 2015 vil ansvaret for lægevagtsbetjeningen af Fanø fuldt ud overgå til den regionale lægevagt.

De nye åbningstider skal reducere arbejdspresset på Fanølægerne, der indtil nu har haft det fulde ansvar for lægebetjeningen af øens borgere alle årets dage 8-18. Den nye ordning er blevet til i et tæt samarbejde mellem lægerne, Fanø Kommune og regionen.

Der foretages i øjeblikket sonderinger med henblik på efter 1. januar 2015 at etablere en lægevagtskonsultation på Fanø, der vil holde åbent på bestemte tidspunkter på døgnet. Konsultationen vil som de øvrige lægevagtskonsultationer i regionen blive betjent af regionen vagtlægekorps.

Kig i postkassen

I forbindelse med de nye ændringer pr. 1. september 2014, sender Region Syddanmark en folder ud til Fanøs faste beboere. Udover folderen, der forklarer de nye rammer, er der også to visitkort med information og det nye telefonnummer, som beboere eller turister kan hænge op på opslagstavlen eller tage med sig i pungen.

Det nye telefonnummer samt budskabet om at huske at ringe 7011 0707 uden for lægernes åbningstid bliver også præsenteret på plakater rundt på øen på både og tysk og engelsk. Og internationale turister kan få et engelsk eller tysk visitkort med, hvis de besøger f.eks. en campingplads, sommerhusudlejer eller VisitFanø.

Yderligere oplysninger:

Ole Holm-Thomsen, vagtchef, Lægevagten i Region Syddanmark, mobil: 4025 6290

Frank Ingemann, afdelingschef, Sundhedsområdet, Region Syddanmark, mobil: 2920 1381

APPFWU01V