Skip til primært indhold

Kunderne tages med på råd

Med etableringen af permanente kunderåd går Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner ind i tættere samarbejde om, hvordan tilbuddene på regionens sociale centre skal se ud nu og i fremtiden. Målet er at skabe større gennemsigtighed gennem øget samarbejde på tværs.

Hvordan kan kommuner og regionen styrke samarbejdet omkring de borgere, der bor på centrene? Hvad er det, kommunerne får for pengene, når de har borgere boende på regionens sociale centre? Og hvad skal centrene tilbyde borgerne, hvis kommunerne skal blive ved med at betale for opholdene?

Det er spørgsmål af den karakter, der er på dagsordenen, når Region Syddanmark inviterer kommunale repræsentanter til fire årlige kunderådsmøder på hvert af regionens otte sociale centre. Centrene er højt specialiserede på hvert deres område, for eksempel autisme, svære psykiske lidelser og misbrug.

- For de borgere, der bor på centrene, er det utroligt vigtigt, at ledelsen på de enkelte centre og kunderne, det vil sige de betalende kommuner, er gode til at arbejde sammen og tænke frem i tiden. På den måde kan vi i fællesskab skabe de bedste løsninger til gavn for borgerne, siger Thies Mathiasen, (DF), der er formand for regionens Psykiatri- og socialudvalg.

Mere åbenhed

Målet med kunderådene er blandt andet at udvikle skarpere tilbud, der matcher den kommunale efterspørgsel bedre, skabe mere åbenhed om økonomien på de enkelte centre og udvikle nye tiltag i fællesskab. Repræsentanterne i kunderådene er på chef- og direktørniveau.

Kunderådene har indtil nu kørt som pilotprojekter på Handicapcenter Sydøstfyn og Center for Misbrug og Socialpsykiatri, men er nu udrullet på alle otte regionale sociale centre.

Kunderådene behandler ikke personsager, men kan indstille forslag, der kræver politisk behandling til regionsrådet og kommunalbestyrelser.

Fakta om regionens sociale centre

Region Syddanmark har samlet de sociale og socialpsykiatriske tilbud i otte centre, som samler viden, specialisering og erfaring på hver deres områder.

Centrene løser opgaver på områder inden for:

  • Autisme og døvblindhed
  • Børn og unge med handicap og / eller sociale vanskeligheder
  • Funktionsnedsættelser i tale, hørelse, syn og mobilitet
  • Svære psykiske lidelser
  • Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
  • Fysisk og psykisk udviklingshæmning
  • Senhjerneskader

Målet med at samle regionens tilbud i centre er at styrke specialiseringen, den faglige synergi, dokumentationen af effekten og en fortsat effektivisering.

Yderligere oplysninger:

Formand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, 
tlf.: 40 40 77 46

Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, tlf.: 29 20 10 20

Kontaktoplysning

APPFWU01V