Skip til primært indhold

Havbund mellem Fyn og Als undersøges

Ønsket om en fast forbindelse mellem Fyn og Als har længe optaget de to kommuner, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg, og Region Syddanmark. Nu er kommunerne og regionen blevet enige om at få foretaget en undersøgelse af havbunden i denne del af Lillebælt.

I en tidligere rapport, som de tre parter fik lavet hos Cowi i 2012, tog Cowi klare forbehold over for, om havbunden var så blød, at det ville fordyre – og måske reelt forhindre – en bro eller tunnel.

Prisen for at få undersøgt havbunden blev skønnet til at ligge på hele 10 millioner kroner.

Nu er der kommet et tilbud om en mindre undersøgelse fra Rambøll, som i forvejen har aktiviteter og et skib i området. For cirka 75.000 kroner pr. part kan kommunerne og regionen få screenet havbundsforholdene i de to mulige linjer, som Cowi har skitseret i deres rapport.

Med denne undersøgelse kortlægges dybdeforholdene mere detaljeret i et par mulige forløb af en eventuel bro, og det kan give et indtryk af, hvor store blødbundaflejringer der er. Skibet kan undersøge ned til ti meter under havbunden og kan altså ikke fastslå, om blødbundaflejringerne stikker dybere end det.

Stor betydning for regionen

En fast forbindelse mellem Fyn og Als vil have stor betydning for udvikling, vækst og beskæftigelse, ikke bare i de to kommuner, men i hele regionen.

- Denne undersøgelse giver ikke det endelige svar. Men vi finder ud af, om projektet har fast grund under fødderne eller ej. Hvis det viser sig, at Fyn-Als er god nok på bunden, vil vi gå videre og bruge landstrafikmodellen til at regne på, hvor mange der vil bruge en fast forbindelse. Det er afgørende for at realisere ideen og dermed få skabt den mobilitet, der kan binde regionens erhverv og borgere sammen, siger Stephanie Lose, (V), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark.

Glæde hos borgmestre

Borgmester Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune, ser frem til at få igangsat nye undersøgelser af bundforholdene på strækningen.

- Resultaterne af undersøgelsen er afgørende for projektet og skulle gerne bringe os nærmere målet, nemlig at få skabt en fast forbindelse mellem Fyn og Als, som jeg er overbevist om vil have stor betydning for vores landsdele i forhold til at få skabt arbejdspladser, styrke erhvervslivet, få flere i uddannelse, styrke turismeerhvervet og øge bosætningen, siger borgmesteren.

Også borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, er glad for, at der arbejdes på at få skabt et grundlag for at få sat en fast forbindelse mellem Fyn og Als på dagsordenen i Folketinget. 

- Vi ved, at projekter som dette tager tid, så mens vi afventer trafikanalysen, er det fint, at vi bruger ventetiden til at få screenet havbunden, så vi kan blive endnu klogere på forudsætningerne for projektet, siger Erik Lauritzen.

For yderligere informationer:

Udvalgsformand Stephanie Lose, (V), Udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark
mobil 2533 0982

Borgmester Christian Thygesen, (V), Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf. 7253 1710

Borgmester Erik Lauritzen, (S), Sønderborg Kommune, mobil 2790 0206

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V