Skip til primært indhold

Enighed om Region Syddanmarks 2015-budget

Medlemmerne af Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om Region Syddanmarks budget for 2015.

Når syddanske patienter bliver alvorligt syge skal de tilbydes behandling af høj kvalitet. Og de skal udredes og behandles inden for de tidsfrister, de har krav på. Det har været hovedfokus for regionspolitikerne i deres arbejde med næste års budget.

Et flertal i regionsrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har i dag indgået budgetforlig. Dermed står 32 af regionsrådets 41 medlemmer bag budgetforliget.

- Med økonomiaftalen mellem regeringen og de fem regioner er der udsigt til en meget stram økonomi de næste år. Her i Region Syddanmark lægger vi vægt på, at vi kan tilbyde vores patienter den bedste medicin og den bedste behandling, når de bliver alvorligt syge. For at vi kan det, og for at vi i sidste ende får udgifter og indtægter til at gå op, er vi nødt til at spare på visse områder. Derfor gennemfører vi store dele af det sparekatalog, som administrationen har foreslået os. Jeg er glad for, at et flertal af politikerne i regionsrådet vil være med til at vise ansvarlighed om et stramt, men realistisk 2015-budget, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Saltvandsindsprøjtning til psykiatrien

I budgettet afsættes 51 mio. ekstra til psykiatrien i 2015, stigende til 83 mio. årligt fra 2016 til hurtig udredning af psykiatriske patienter, som allerede er indført i Syddanmark før resten af landet, og til at tilbyde alle patienter behandling inden for én og ikke to måneder. Der afsættes også penge til at nedbringe anvendelsen af tvang frem mod 2020. Det skal ske ved at ansætte mere plejepersonale, ved at tilbyde mere efteruddannelse og gennem mere aktivitet og bevægelse i hverdagen.

Mere behandling for de samme penge

Ifølge økonomiaftalen skal de syddanske sygehuse præstere to procent mere patientbehandling i 2015 for de samme penge – det vil sige forbedringer i produktiviteten svarende til 300 mio. kr.

Regionen forventer stigende udgifter på en række områder. I budgettet afsættes derfor ekstra 235 mio. til blandt andet ny dyr medicin på sygehusene og 157 mio. kr. ekstra til merudgifter blandt andet til behandling i andre regioner, behandling af respiratorpatienter i eget hjem samt 30 mio. kr. ekstra til sygesikring.

Fire ting ud af sparekataloget

Politikerne bag budgettet har valgt at pille fire ting ud af det sparekatalog, som administrationen har lagt op. Det betyder, at samarbejdet med den tyske akutlægehelikopter i Nibøl fortsætter, at de tre udrykningslæger i Vejle, Fredericia og på Vestfyn fortsætter, at røntgenfunktionen i Rudkøbing fortsat vil være der. Endvidere udgår forslaget om at spare på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Dette vil i stedet blive drøftet i hovedudvalget. Samtidig nedjusteres det beløb, man forventer at spare på en ændret ankepraksis i patienterstatningssager fra 11 mio. kr. til 8,5 mio. kr. Resten af spareforslagene gennemføres som foreslået. Kataloget forventes således at give en samlet besparelse i 2015 på omkring 120 mio. kr.

Regionen undgår at sætte byggerier i stå

Selvom anlægsrammen er stram er det lykkedes at udarbejde et budget, hvor regionen undgår at sætte byggerier i stå. Det vil sige, at regionen vil fortsætte udbygningen af sygehuset i Esbjerg til akutsygehus og ombygningen af sygehusene i Svendborg, Vejle og Sønderborg til specialsygehuse. 

Desuden vil regionen prioritere seks projekter, hvor der søges om tilskud fra den centrale satspulje i 2015-2017. Det drejer sig om penge til bygningen af fire lokalpsykiatrier i Haderslev, Odense, Sønderborg og Kolding og penge til bygningen af ny børne- og ungdomspsykiatri ved Nyt OUH samt penge til at bygge psykiatrisk afdeling i Esbjerg færdig.

- Jeg er meget glad for, at vi undgår at sætte byggerier, vi har planlagt, i stå. Når vi forlanger af medarbejderne på sygehusene, at de skal være mere og mere produktive, er det vigtigt, at vi kan tilbyde dem at arbejde i nye og tidssvarende rammer, siger Carl Holst.

Region Syddanmarks 2015-budget er på 23,7 mia. kr. netto. For de penge leverer godt 24.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

Region Syddanmarks 2015-budget bliver endeligt vedtaget på regionsrådets møde den 29. september 2014.

Link til budgetforlig

Link til sparekatalog

APPFWU01V