Skip til primært indhold

Bedre boliger til psykisk udviklingshæmmede

Region Syddanmark indviede i dag bostedet Midgårdhus i Ribe. De psykisk udviklingshæmmede beboere, der tidligere boede på små enkeltværelser, har nu fået 16 nye, moderne og rummelige lejligheder.

Der var taler, fest og glæde mandag den 8. september, da beboere, pårørende og personale var mødt op for at indvie bostedet Midgårdhus i Ribe. Beboerne er alle voksne psykisk udviklingshæmmede, der har behov for særlig social støtte.

Region Syddanmark købte Midgårdhus i 2012 og har i alt investeret 30 millioner kroner i køb og ombygning af stedet til 16 moderne lejligheder, der alle rummer eget køkken og bad. Ombygningen af Midgårdhus er en del af et omfattende arbejde med at modernisere regionens sociale bosteder. Et arbejde, der har fundet sted siden 2009. 

Regionsrådsformand Carl Holst (V) deltog i indvielsen. Han fremhæver det vigtige i, at de fysiske rammer er i orden.

- Der er tale om tidssvarende boliger indrettet efter beboernes behov. De får hver især deres egen bolig, hvor der er mulighed for at kunne træffe nogle valg om, hvordan de gerne vil bo og udfolde deres liv. Der er højt til loftet. Der er god plads. Og det har vi alle sammen brug for at opleve: At der er plads til, at man kan udfolde sig – og til at være den, man er, síger Carl Holst. 

Foto af Carl Holst fra indvielsen

Foto af Carl Holst fra indvielsen

Foto af Carl Holst fra indvielsen

Et liv på egne præmisser

Bostedets 16 beboere er allerede kommet godt på plads i deres lejligheder. De flyttede ind den 1. april i år. Beboerne boede tidligere på adressen Bøge Allé 16 i Ribe, hvor de havde eget værelse, men delte køkken og bad med flere andre.

Opholdet på bostedet har til formål at klæde beboerne på til at kunne så meget som muligt selv. Samtidig hjælper personalet med at afklare, hvad der skal til, for at beboerne fremover kan mestre deres eget liv uden for Midgårdhus. De forbedrede fysiske rammer gør det nemmere at nå de mål, da beboerne nu i højere grad har mulighed for at leve et liv på egne præmisser med individuelt tilrettelagt støtte fra personalet. De har fået en hverdag, der på flere områder ligner livet uden for bostedet, hvor de fx selv kan lave mad og invitere gæster på middag.

En stor del af beboerne på Midgårdhus har også brug for plads og albuerum – og for at kunne trække sig, hvis samværet med de øvrige beboere bliver konfliktfyldt. Den rummelighed har beboerne nu fået, og det har allerede betydet en større mental balance hos flertallet af beboerne, lyder vurderingen fra personalet. Der er mere ro og færre konflikter end tidligere.

Beboerne er del af bybilledet

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, Thies Mathiasen (DF), er godt tilfreds med, at regionen har sat handling bag ordene og skabt et moderne og tidssvarende bosted tæt på beboernes gamle hjem.

- Vi var i den heldige situation, at vi kunne overtage Midgårdhus, der ligger tæt på Bøge Allé. Beboerne er allerede velintegrerede i lokalsamfundet og en velkendt del af bybilledet, og det var vigtigt for os, at de kunne blive i området. Så der er mange gode grunde til at fejre denne indflytning. Vi fejrer også, at Midgårdhus er et pædagogisk velfungerende tilbud, der byder på spændende aktiviteter uden for boligerne, siger Thies Mathiasen.

Fakta

  • Midgårdhus hører under Region Syddanmarks Specialcenter for Voksne med Handicap, og er et bo- og beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede voksne med behov for særlig social støtte -hvoriblandt flere har en dom til anbringelse på institution. 
  • Bostedet blev oprettet af Ribe Amt i 1984. Det hed den gang Egehuset og havde plads til otte beboere. Siden da er stedet vokset, så der i dag er plads til 16 beboere på Midgårdhus – alle 16 pladser er i øjeblikket optaget.
  • Beboerne flyttede fra Bøge Allé 16 til Midgårdhus den 1. april 2014. Bostedet er dermed stadig en del af Ribelund-området, der også rummer en række andre specialinstitutioner.
  • Specialcenter for Voksne med Handicap rummer yderligere to bosteder: Østruplund i Otterup på Nordfyn, der har plads til 33 beboere, og Grønnebæk i Vejen Kommune med plads til 24 beboere.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri og socialudvalget, Region Syddanmark, telefon 4040 7746

Afdelingsleder Connie Maagaard Sandholm, Specialcenter for Voksne med Handicap, Midgårdhus, telefon 40480982

Kontaktoplysning

APPFWU01V