Skip til primært indhold

Region Syddanmark indgår aftale om redder-elever

Region Syddanmark har fundet en løsning for de 12 redder-elever, hvis uddannelseskontrakter blev opsagt af Falck. Alle 12 får fra 1. februar 2015 en elevplads hos Responce.

På et møde torsdag besluttede Region Syddanmark i samarbejde med BIOS og Responce at tilbyde de 12 elever, Falck opsagde elevaftaler med, da de tabte udbuddet om ambulancedriften i regionen, en elevplads hos Responce i stedet.

De tolv elever havde indgået uddannelsesaftaler med Falck og skulle pr. 1. november være startet i deres elevforløb. 

Formanden for regionens præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V), havde taget initiativ til mødet, og han er glad for mødets resultat:

- Jeg er glad for, at vi har fundet en løsning, der sikrer de 12 elevers fremtidige uddannelsesforløb. At Falck vælger at opsige deres elevaftaler, fordi de taber udbuddet, det mener jeg ikke skal gå udover eleverne. Derfor har det været vigtigt for mig at finde en løsning. Derudover har vi som region også en stor interesse i, at fødekæden af nye ambulanceassistenter ikke tørrer ud, siger han og fortsætter:

- Efter mødet blev de 12 elever informeret om aftalen. Der var stor glæde hos dem, og de fik allerede i går skabt de første kontakter til deres nye arbejdsgivere.

Elever fra 1. februar 2015

Fra 1. februar 2015 starter alle 12 elever som elever hos Responce på Rescue Center Denmark i Esbjerg.

- Eleverne får en uddannelsesaftale med Responce i perioden 1. februar til 31. august 2015. I uddannelsesaftalen for ni af eleverne indføjes, at deres aftale overgår til BIOS 1. september 2015. Denne fremgangsmåde er valgt, fordi BIOS ikke uden dispensation vil kunne ansætte elever, inden de er ambulanceoperatør i Danmark, siger Thyge Nielsen.

Eleverne kommer i praktik hos Responce. Praktikken vil foregå i Horsens-området, hvor Responce kører ambulancer i dag.

Regionen betaler

Den nye aftale skal nu godkendes af Regionsrådet på deres møde den 24. november. En del af aftalen handler om udgifterne til elevernes uddannelsesforløb:

- Da vi ikke kan forvente, at de nye operatører aktivt skal uddanne elever, inden de har overtaget driften, er det en del af aftalen, at regionen i perioden fra 1. februar til 31. august betaler Responce et fast beløb på 40.000 kr. pr elev svarende til i alt 480.000 kr., siger Thyge Nielsen.

Fokus på løsninger

Udover de kommende 12 elever, vil Region Syddanmark snart indkalde Falck til et møde, så der kan findes en god løsning for de elever, der er i gang med redder-uddannelsen lige nu.

- Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde de elever, der ønsker det, muligheden for at blive i regionen, siger Thyge Nielsen.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thyge Nielsen (V), Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, mobil 20 31 36 24

Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

APPFWU02V