Skip til primært indhold

Jacob Stengaard Madsen konstitueres som regionsdirektør i Region Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark har på regionsrådsmødet i dag konstitueret regionens psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen som regionsdirektør. Den nuværende regionsdirektør Mikkel Hemmingsen har fået nyt job som administrerende direktør for Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Som konstitueret regionsdirektør kommer Jacob Stengaard Madsen til sammen med sundhedsdirektør Jens Elkjær at varetage regionens øverste ledelse i direktionen. De to får dermed det overordnede administrative ansvar for regionens opgaver indenfor sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling, som regionens 25.000 medarbejdere leverer til landsdelens 1,2 mio. borgere. Jacob Stengaard Madsen konstitueres i stillingen fra 1. november, og han varetager jobbet i en overgangsperiode, mens regionspolitikerne udarbejder en plan for, hvordan en ny permanent direktion kan sammensættes.
 
- Jeg er sikker på, at vi har fundet en god løsning i en overgangsperiode ved, at Jacob Stengaard Madsen påtager sig jobbet som konstitueret regionsdirektør. Som psykiatri- og socialdirektør har han vist, at han mestrer opgaven med at være øverste styrmand på det område. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at han kan løfte opgaven som regionsdirektør i en periode. Vi vil i overgangsperioden grundigt overveje, hvordan vi skruer en fremtidig direktion sammen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Deler stabsfunktionerne imellem sig

I sin nye stilling får Jacob Stengaard Madsen fortsat ansvaret for psykiatri- og socialområdet. I overgangsperioden får Jacob Stengaard Madsen desuden ansvaret for Regional Udvikling og stabsområderne: HR, Syddansk Sundhedsinnovation, Kommunikation og Råds- og direktionssekretariatet.
 
Jens Elkjær får som hidtil det overordnede ansvar for sundhedsvæsenet. I overgangsperioden får han desuden ansvaret for to tværgående stabe: Økonomi og Regional IT.
 
- Det vigtigste er, at vi i Region Syddanmark fortsat er i stand til at løse de opgaver, som vi ved er vigtige for syddanskerne. Jeg ser frem til et godt samarbejde med regionens dygtige medarbejdere og et konstruktivt samspil med vores mange gode samarbejdspartnere, siger konstitueret regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Fakta om Jacob Stengaard Madsen

Jacob Stengaard Madsen er 43 år og uddannet cand.scient.pol fra Institut for Statskundskab i Aarhus i 1998 og har en bred erfaring fra den offentlige sektor med ansættelser på universitet, stat og kommuner. Han kom til regionen i 2012 fra en stilling som direktør i Favrskov Kommune. Han har flere supplerende lederudviklingsforløb. Privat er han gift med Rikke og har fire børn.

Foto af Jacob Stengaard Madsen:

Foto af Jacob Stengaard Madsen

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Konstitueret regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 10 20

APPFWU01V